Dne 28. 10. oslavíme 101 let od vzniku ČSR a 17.11. si připomeneme 30 let od sametové revoluce. I letošní podzim přináší několik důležitých událostí, které můžete zaznamenat prostřednictvím výsadeb stromů.

    Lípy republiky 1918 - 2018 Náš národní strom – lípa — vysazená 28. 10. 2019 může připomínat poselství vzniku ČSR.

    Dne 17.11.2019 mohou být vysazeny lípy 17. listopadu či lípy demokracie na paměť sametové revoluce.

    20. října se zároveň u nás tradičně slaví Den stromů. Ke znovuobnovení tradice došlo před 19 lety.

    Více najdete zde:
    https://lipyrepubliky.cz/prichazi-dalsi-vhodne-obdobi-pro-vysadbu-lip-republiky-a-demokracie