Na Celostátní vzájemné výměně zkušeností v Náchodě se na sobotní dopoledne chystá konference „VIZE 2030“. Neváhejte a přihlašte se! Proč? Čtěte dál!

  Kdy: sobota 16. listopadu 2019, 08:30 až 10:00 hodin.

  Téma konference:

  Tématem konference je budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání v ČR s ohledem na platnou legislativu, metody a dostupnost financování a zejména potřeby organizací, které neformální vzdělávání poskytují.

  Klíčové oblasti:

  – možnost snazšího uvolňování vedoucích na letní tábory,
  – pojištění odpovědnosti vedoucích,
  – uznávání dosažené kvalifikace vedoucích,
  – dostupnost zjednodušeného financování pomocí šablon,
  – spolupráce mezi organizacemi na místní, krajské i celostátní úrovni,
  – inkluze dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami v neformálním vzdělávání.

  Struktura konference:

  5 pracovních skupin:
  • Vedoucí jako „team leader“,
  • Inkluze – Začleňování,
  • Spolupráce na krajské úrovni,
  • Dobrovolnictví,
  • Spolupráce VŠ – NNO

  Závěry pracovních skupin budou podkladem k panelové diskuzi.

  – Panelová diskuze: Setkání zástupců neziskových organizací, České rady dětí a mládeže (ČRDM), Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV), Univerzity Palackého Olomouc a dalších odborníků z řad vedoucích dětských kolektivů a pedagogů z DDM a SVČ.
  – Sborník: Výstupem konference bude sborník podnětů, potřeb a možností neformálního vzdělávání, využitelný jako podklad pro stanovení koncepce ČRDM a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží, tak i pro státní a krajské orgány a místní samosprávu, vzdělávací instituce (NIDV, VŠ).

  Cíle konference:

  – Shromáždit informace o potřebách, které vznikají v oblasti neformálního vzdělávání směrem ke státním orgánům a donátorům
  – Pojmenovat ohrožující faktory pro budoucnost neformálního vzdělávání
  – Dále pracovat s vytěženými informacemi při jednáních se státem při tvorbě klíčových zákonů, potřebných pro budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání

  Informace o jednotlivých sekcích konference a lektorech najdete na https://www.cvvz.cz/program/, ve vyhledávacím okénku zadejte klíčové slovo KONFERENCE.