Mezinárodní den romského jazyka připomenou v šesti městech České republiky romští spisovatelé a spisovatelky veřejnou četbou svých děl.

  Na úterý 5. 11. připadá Mezinárodní den romského jazyka. Jde o jeden z několika oficiálních významných dnů romského národa a sdružení Ara Art vůbec poprvé připravilo ve spolupráci s organizací Slovo 21 jeho oslavy – v šesti českých městech budou v prostorách městských knihoven probíhat autorská čtení z literárních děl romských autorů a autorek, doprovázená debatami, komentáři a samozřejmě i hudbou. Všichni vystupující jsou členy klubu romských spisovatelů Paramisara (Vypravěči).

  Romština je starobylá řeč, která se řadí do skupiny indických jazyků. Počet mluvčích v Evropě lze jen odhadovat na základě obtížně slučitelných statistických dat z různých zemí, proto toto číslo kolísá mezi 4,6 miliony a 12 miliony s realistickým středem okolo 6,6 milionu mluvčích, což je počet, který se bohužel neshoduje s počtem lidí romské národnosti.

  Důvodem je letitá marginalizace, jejíž kořeny sahají hluboko do historie. Asimilační politiky různých států a represivní opatření namířená proti používání romštiny vedly například v českém prostředí ve většině případů až k tomu, že se v rodinách přestal mateřský jazyk předávat z generace na generaci. Obavy z možných problémů, kterým byli mluvčí romštiny vystaveni především ve školách a v dalších veřejných institucích, pomohly odsunout romštinu na samý okraj společenského zájmu.

  Zvrat v tomto trendu přineslo úsilí české lingvistky Mileny Hübschmannové, která výzkumu, kodifikaci a obecně propagaci romského jazyka věnovala většinu svého profesního života. Především díky ní existuje už bezmála tři desetiletí akreditovaný seminář romistiky při Katedře středoevropských studií Filosofické fakulty University Karlovy.

  Letáček zvoucí na autorská čtení z děl romských spisovatelů a spisovatelek„Dospěli jsme k závěru, že je načase přestat plakat nad zkázou naší mateřštiny a napřít síly k její záchraně. Díky našim rodinám, které si romštinu nikdy nenechaly vzít, a díky práci Mileny Hübschmannové naštěstí máme na co navazovat,“ říká David Tišer, ředitel společnosti Ara Art, romista a autor koncepce oslav Mezinárodního dne romského jazyka. „Naším cílem je připomenout především samotným Romům, jak bohatý a krásný náš jazyk je. Motivovat je, aby ho používali, kultivovali a předávali dál. Nejde totiž jen o romštinu jako takovou, ale obecně o význam mateřského jazyka jak pro každého z nás jednotlivě, tak i pro celý romský národ. Protože – jak napsal Emil Cina v jedné ze svých básní: Když ztratíme naši romskou řeč, odcizí se nám naše vlastní duše,“ dodává David Tišer.

  Autorská četní z děl romských literátů se uskuteční v prostorách knihoven, v kavárně a komunitním centru (ilustrační foto Pixabay)Oslavy Dne romštiny proběhnou v úterý 5. listopadu v Praze, Brně, Ostravě, Rokycanech, Liberci a v České Třebové. V prostorách městských knihoven tu bude v odpoledních hodinách probíhat autorské čtení z děl spisovatelek a spisovatelů Ireny Eliášové (Liberec), Ilony Ferkové (Rokycany), Evy Danišové (Česká Třebová), Gejzy Horvátha (Brno), Evy Kropiwnické (Ostrava), Renaty Berkyové a Ivety Kokyové (Praha). Autorská čtení budou moderovaná, bude zde prostor pro debatu a samozřejmě budou doprovozena hudbou. „Naším záměrem bylo, aby autoři četli svá díla ve městech, kde dlouhodobě žijí. Tam totiž mohou nejlépe oslovit svou vlastní komunitu a inspirovat lidi, s nimiž sdílejí životní, často i sousedský prostor,“ doplňuje David Tišer.

  Podrobný program oslav Mezinárodního dne romského jazyka v každém ze šesti měst, včetně lokací, časů, přehledu účinkujících a medailonků autorů najdete ZDE.
  Vstup na všechna autorská čtení v rámci letošních oslav je zdarma.

  Autoři