Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se zástupci ČRDM Aleš Sedláček a Jan Husák účastnili dopolední prezentace návrhu Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030 na Magistrátu hl. m. Prahy.

  Konference ke vzdělávací politice 2030 (MŠMT v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, 7. 11. 2019)

  Akci pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Za Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) oceňujeme a vážíme si ohromného množství dobře odvedené práce a celkového pojetí, které se dotýká dlouhodobě nejpalčivějších a systémových témat a nastiňuje, jakým směrem by je měla Česká republika dále řešit. S většinou dokumentu velmi souzníme a jsme za něj velmi rádi.

  Prezentace návrhu Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030 (MŠMT v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy) V diskusi, která proběhla po představení nejnovějšího návrhu, jsme také ocenili, že se zabývá i neformálním vzděláváním. V minulosti tomu tak u vzdělávacích koncepcí moc nebylo.

  Rádi bychom však upozornili na mírně odlišný pohled než ten, kterým je na neformální vzdělání v současné verzi strategického dokumentu pohlíženo.
  Neformální vzdělávání je zde chápáno spíše jako metoda, kterou je dobré zavést ve školách. Toto pojetí je zde dále stvrzeno nevhodným příkladem o brigádě vysokoškolského studenta na střední škole. I toto je zde chápáno jako neformální vzdělávání. Z našeho pohledu tak dochází k míchání konceptů neformálního vzdělávání a neformálních metod výuky, což jsou dvě různé oblasti, byť obě bohulibé a prolínající se navzájem.

  Ve spolupráci s odborem pro mládež to budeme připomínkovat tak, aby bylo zřejmé, že podstata neformálního vzdělávání se odehrává mimo školu (a formální výuku) v různých organizacích (například dětí a mládeže) a že je určitě vhodné přinášet i metody z neformálního vzdělávání do škol. Stejně tak je dobré činnost ve školách a v NNO a dalších organizacích a institucích propojovat a rozšiřovat. Školy by měly dále aplikovat metody neformálního vyučování, nezapomínejme však, že neformální vzdělávání jako takové se děje mimo rámec toho formálního a na bázi dobrovolného rozhodnutí vzdělávaného, ideálně také mimo prostor škol. Podporovat a začleňovat do systému i jeho uznávání by mělo být samostatným cílem a úkolem pro ČR do dalších let.

  Kolegové z oblasti environmentálního vzdělávání dále také např. správně připomínkovali, že dokument oceňuje pochopení strojů, ale nikde nehovoří o tom, že je dobré se snažit poznat a porozumět přírodě kolem nás.

  foto Aleš Sedláček