Téma čísla 7/2019 časopisu Archa zní: Na výpravě za demokracií.

    Proč? Občanská společnost hraje nepostradatelnou roli ve snaze o udržení demokracie a svobody. Její oporou jsou přitom rozmanité neziskové organizace, a to včetně dětských a mládežnických spolků. Jak ve Vašem spolku (oddíle, družině, klubu atd.) vedete své svěřence k úctě a respektu k demokratickým hodnotám? S jakými nesnázemi se třeba potýkáte a s jakými výsledky – byť zdánlivě nepatrnými – se můžete pochlubit? Zkuste se nad daným tématem zamyslet – a určitě přijdete na to, čím byste mohli k obsahové skladbě chystané Archy přispět. Kdoví, třeba zrovna těch pár řádek a fotek od Vás by v ní chybělo…