Rozsviťte s námi Prahu! Lampionová benefice na podporu rozvoje dětí bez stabilního domova. Čtvrtek 28. 11. 2019, Praha

  Řeka přání 2019 - benefiční akce Letního domu

  Letos 28. listopadu od 17 hodin se koná již pošesté benefiční světelný happening Řeka Přání. Pořádá jej spolek Letní dům, který vede děti z dětských domovů k tomu,aby překonávaly životní překážky a nevzdávaly se svých snů.

  Kde: na nábřeží Vltavy v Cihelné ulici v Praze na Malé Straně, asi 200 m od stanice metra Malostranská.

  Návštěvníci si mohou zakoupit lampion s přáním dětí z dětských domovů a pustit jej po Vltavě. Rozsvícením Vašeho lampionu dáte jejich snům naději…


  Letní dům
  pomáhá již 22 let, od roku 1997, dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám. Pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.