„V dnešním světě, kdy dobrovolnictví v jakékoli podobě je pořád vnímáno trochu zvláštně, je těžké dělat ty věci „navíc“. A přesto si myslím, že existují pozitivní ostrůvky. A to jsou dětské oddíly.

  Tam máme šanci ukázat dětem, že udělat věci navíc může být normální, že je v pohodě udělat něco dobrovolně a být ohleduplný k okolí. Není to vůbec jednoduché. Ale jde to,“ píše v úvodníku šestého čísla Archy Jan Burda z Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.

  Téma celého čísla jsme tentokrát nazvali Děláme i něco navíc. Znamená to tedy, že ve spolcích dětí a mladých lidí se nehrají jen hry a nesedí se jen u táboráku, ale že právě děti a mladí lidé dokážou přiložit ruku k dílu – ať už se to týká 72 hodin – akce, kterou tradičně na podzim pořádá Česká rada dětí a mládeže, nebo jde o jiné dobrovolnické aktivity.

  Dobrovolnictví v různých podobách se objevuje ve článcích Ligy lesní moudrosti (Vedení dětského kmene), Mladých ochránců přírody (Něco „navíc“?), dobrovolných hasičů (Na pomoc popáleným), mladých chovatelů ČSCH (Něco navíc… se zvířaty vždy!), Asociace TOM (Tomíci pro Světlušku), spolku Tamjdem (Za dobrými skutky), Hodiny H (Evropský den jazyků) nebo Pionýra (Dobrovolnictví v Pionýru a Restart deskovek). Společný projekt obnovy kluboven Duhy a skautů ve Žďáru nad Sázavou se představuje pod názvem Alternativní zóna a Racek v novém.

  Dobrovolnickou celostátní akci 72 hodin v členských spolcích ČRDM předkládá v číslech i ve výběru konkrétních zajímavých příkladů dobrovolnických činností článek 72 hodin poosmé. 72 hodin v Zadaru a 72 hodin v Sázavském klášteře pak podtrhují mezinárodní rozměr akce.

  Dobrovolnictví jako takovému, navíc v mezinárodním kontextu, se věnuje Pavel Trantina v textu nazvaném Evropská unie a dobrovolnictví. „Mladí lidé získávají cenné měkké kompetence, tolik potřebné v dnešním světě, týkající se zejména tvořivosti, týmové spolupráce, řešení problémů, jazykových dovedností, multikulturního povědomí, empatie… Mimoškolní aktivity v organizacích dětí a mládeže nabízejí alternativu pasivnímu a konzumnímu způsobu života, udržují zdravý životní styl…“ píše autor, který m.j. zastupuje český neziskový sektor v Evropském hospodářském výboru.

  Článek Mileniálové a práce se zaměřuje na životní styl mladých lidí od 16 do 30 let, jejich zaměstnanost a pracovní preference.

  Zážitky účastníků mezinárodní výměny mládeže líčí text Izraelci v Praze a Liberci.

  Mobilní aplikaci IM-PROVE, která mapuje záznamy o měkkých kompetencích dobrovolníků, uvedl v život a popsal ve svém článku spolek INEX-SDA.

  Na anketní otázku: „Je těžké Vás přesvědčit, abyste udělali něco navíc?“ odpovídá Alžběta Filipková, studentka a mladá delegátka do OSN a Cameron Michael Ramsey, pedagogický asistent výuky cizích jazyků.


  Jistě v každém z článků lze najít něco zajímavého nebo inspirativního.
  Elektronickou „listovací“ verzi Archy číslo 6 s tématem Děláme i něco navíc najdete jen kousek pod tímto textem a (nejen) jmenované články si v ní můžete přečíst celé.

  Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který vydává už 21 let Česká rada dětí a mládeže, v papírové podobě, napište nám, prosím, na archa@crdm.cz.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


  Elektronická verze Archy je na internetovém serveru ADAM.cz uveřejňována pravidelně. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy v elektronické podobě lze prostřednictvím formuláře na adrese http://shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa