Znáte telefonní číslo 116 111? Je zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let. Linka bezpečí. Již 25 let pomáhá.

  Každý den pomůže Linka bezpečí 500 dětem v nouzi. Dalších 1000 dětí se nedovolá. Pracujeme nonstop, ale nestačí to.

  Děti se na nás obracejí například se vztahovými problémy, sebepoškozováním, sebevražednými myšlenkami nebo coming outem.
  Pouze jedno ze tří dětí se nám dovolá. Svým darem můžete přispět na zvýšení počtu hovorů, které mohou pomoci ulehčit dětské trápení…

  Váš příspěvek ve výši:
  • 100 Kč za měsíc
  Zajistí jeden hovor, který pomůže dítěti v náročné životní situaci.

  • 250 Kč za měsíc
  Pomůže až dvěma dětem, které se na nás obrátí se šikanou.

  • 500 Kč za měsíc
  Udrží dostupnost Linky bezpečí ve špičce po dobu 15 minut.

  Jak přispět, se dozvíte zde:
  https://www.klublinkyvbezpeci.cz/podporte-nas

  Děkujeme!
  https://www.linkabezpeci.cz/

  Autor