Někde máme sídlo nebo oblíbené místo, kde se „přes rok“ scházíme, kam jezdíme. Klubovny. Základny. Místa, která nám přirostla k srdci, něco pro nás znamenají a také už leccos pamatují. Možná jste je pracně vybudovali, zrekonstruovali, zachránili, ještě pracněji předtím získali.

    Představte své srdcovky v časopise Archa!

    Uzávěrka prvního čísla je 17. ledna 2020, vyjde koncem února 2020.