Rok 2019 uplynul jako voda a je čas se na chvíli zastavit a ohlédnout se za tím, co Arnika celý rok dělala. Dali jsme dohromady to nejdůležitější, co se nám letos díky vaší podpoře povedlo jak doma v Česku, tak za hranicemi.

  • Na podzim jsme pro české spotřebitele spustili aplikaci Scan4Chem která dokáže ve výrobcích na základě čárového kódu odhalit nebezpečné látky, které nemusí být uvedené na obalu.

  • Během roku jsme vysázeli téměř 400 nových stromů, a to hlavně v Poodří, kde mimo jiné vytváříme podmínky pro přežití chráněného brouka Páchníka.

  • Na dvou místech v Thajsku, která byla zasažena masivním znečištěním, začala na základě výsledků našich výzkumů dekontaminace a zasažené komunity konečně získávají odškodnění.

  • Vydali jsme analýzu bytové situace v Praze, která pomohla rozpoutat diskuzi o příčinách nedostupnosti bydlení v Praze.

  • Společně s nevládními organizacemi z Bosny a Hercegoviny jsme pomohli prosadit zařazení pramenů řeky Sány mezi chráněná území.

  • Po šesti letech usilovné práce se nám podařilo přesvědčit místní i krajskou samosprávu k zachování aleje Radkov – Dubová. Obnova začala vloni a bude pokračovat i příští rok.

  • Využili jsme veřejně dostupná data a sestavili jsme žebříčky největších znečišťovatelů ČR. Největší znečišťovatele ve vašem okolí si jako každý rok můžete prohlédnout v naší aplikaci www.znecistovatele.cz.

  • Výsledky výzkumu jedovatých dioxinů ve vejcích z okolí skládek v Ghaně, který jsme provedli s organizacemi IPEN a BAN, získal celosvětovou pozornost a přispěl k prosazení mezinárodního zákazu vývozu směsných a znečištěných plastů, který chrání hlavně rozvojové země.

  • Pomohli jsme občanským spolkům na Ukrajině rozběhnout systém nezávislého sledování znečištění ovzduší v 5 městech pomocí měřících stanic Oxygen.

  • Obcím, kterým se nejlépe daří snižovat množství směsného komunálního odpadu, jsme předali ocenění Odpadový Oskar. Nadále mapujeme i příklady dobré praxe, které pomáhají vedením obcí snižovat množství odpadu.

  • Pomohli jsme dvěma občanským sdružením vypracovat vyjádření k potenciálně znečišťujícím projektům v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

  • Spustili jsme další ročník tradiční soutěže o Alej roku. Přihlášeno je rekordních 96 stromořadí, pro které můžete hlasovat.

  Naše aktivity by nemohly fungovat bez Vaší podpory. Pokud Vám dávají smysl, podpořte prosím naší činnost pravidelným nebo jednorázovým darem. Díky Vám můžeme pomáhat.

  Více, včetně odkazů na jednotlivé projekty Arniky najdete zde:
  https://arnika.org/rok-2019-s-arnikou-co-se-nam-povedlo