Ivan Makásek – přírodovědec a spisovatel – získal Cenu Josefa Vavrouška za svou dlouholetou činnost v oblasti životního prostředí, kterou po dlouhá léta srozumitelně předává nejen mladé generaci.

  Vavrouškovu cenu získal přírodovědec a popularizátor ekologie Ivan Hiawatha Makásek (vpravo) a otec milovické pratuří rezervace Dalibor Dostál

  Dalibor Dostál je dalším držitelem Ceny Josefa Vavrouška 2018 – zvítězil v kategorii za výjimečný počin za přivedení divokých koňů, zubrů a praturů do Milovic a Pod Benátecký vrch.

  Zvláštní ocenění poroty získala také aktivita Fridays for Future (Středoškolská stávku za klima), která představuje zcela nový fenomén klimatického aktivismu, a občanská platforma Limity jsme my, která usiluje o ukončení těžby a spalování fosilních paliv.

  Slavnostní vyhlášení oceněných v 23. ročníku ceny za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj proběhlo 5. června 2019 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

  https://www.cenajosefavavrouska.cz/Laureati/2018/Ivan-Makasek

  Ivan „Hiawatha“ Makásek po roce 1989 pomáhal rozvíjet skautské hnutí a ochranářské oddíly a spolubudoval nové orgány ochrany životního prostředí.
  Dlouhá léta se podílel na vydávání časopisu Taraxacum, po tři desetiletí byl šéfredaktorem časopisu NIKA. Stál také u zrodu vyhlášení a značení hranic zvláště chráněných přírodních a krajinných území.

  Takto jeho činnost popisuje jeho přítel Martin Říha: „Ivan Makásek je příkladem velmi houževnatého a cílevědomého člověka. Je přesvědčený nejen o důležitosti samotné ochrany životního prostředí, ale také o tom, že je téma třeba od mládí vštěpovat celé generaci – a zejména mládeži – neokázalou, srozumitelnou formou. Znamená pro mne nedosažitelný etalon cílevědomosti, soustředěného a silného zaujetí pro věc ochrany životního prostředí.“

  Hiawatho, gratulujeme!

  O dalších oceněných si můžete přečíst zde:
  https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vzdelavani/Vavrouskovu-cenu-ziskal-prirodovedec-Makasek-a-ote