Vedoucí na dětských táborech či akcích musí být připravený na řešení mnoha různých situací.

  Kromě samotné práce s dětmi musí znát vedoucí například základy práva či hospodaření, aby do sebe vše dobře zapadlo. Já jsem se v roli vedoucí nejvíc bála ošetřování zranění. Na táboře jsem obvykle dítě odvedla za zdravotnicí a byla jsem ráda, že se o to postará někdo jiný. Ale na víkendových akcích už nebyl nikdo, kdo by za mě poskytl dítěti potřebnou péči. Drobná poranění jsem zvládala ošetřit, ale asi jako každý vedoucí jsem si přála, aby se pod mým vedením nic vážného nestalo.

  Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ČRDM 2019) Když se mi naskytla příležitost zúčastnit se kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí, který organizovala Česká rada dětí a mládeže v rámci projektu Vzdělávání v organizacích (VZOR), neváhala jsem a přihlásila jsem se. Přiznám se, že jsem z počátku měla obavy. Po několika úvodních přednáškách a praktické práci s různými pomůckami přišly první simulace zranění a naším úkolem bylo rychle a správně zasáhnout. Postupně jsme se učili ošetřit další a další typy zranění, v simulacích nám přibývaly různé nové situace a my jsme si vše postupně zkoušeli.

  Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ČRDM 2019) Kurz vedli lektoři, kteří mají nejen zkušenosti ze zdravotnictví (lékaři, záchranáři), ale také z vedení dětských táborů. Díky tomu jsme dostali informace z praxe o tom, co může zdravotník na táboře udělat pro co nejhladší průběh tábora s minimem onemocnění a zranění dětí, za co je na táboře odpovědný a co jsou jeho povinnosti. Dozvěděli jsme se, jaká jsou nejběžnější poranění na táboře a jak na ně správně zareagovat.

  Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ČRDM 2019) Také bylo skvělé, že jsme se na kurzu sešli z různých dětských organizací a mohli jsme si vzájemně sdílet zkušenosti nejen zdravotnického charakteru.

  Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ČRDM 2019) Největším pozitivem tohoto kurzu byla noční zážitková akce, při které jsme v lese jen při svitu baterek ošetřovali nejrůznější poranění. Právě praktickým zkoušením se člověk nejvíce naučí a na tomto kurzu bylo simulacím věnováno maximální možné množství z času, který jsme měli k dispozici.

  I když je kurz primárně určen lidem, kteří se chtějí stát zdravotníkem na zotavovacích akcích, myslím si, že tento kurz by měl absolvovat každý vedoucí, který pracuje s dětmi. Jeden nikdy neví, co se stane a kdy bude třeba bleskově reagovat nebo být k ruce zdravotníkovi.


  VZOR v ČRDM

  Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí (ČRDM 2019) V letech 2017 až 2019 realizovala Česká rada dětí a mládeže projekt Vzdělávání v organizacích (VZOR), na který získala dotaci z evropských fondů. V průběhu projektu se různou měrou zapojilo až 10 členských organizací, mezi nejaktivnější patřily Pionýr, A-TOM, Junák, Klub Pathfinder, Liga lesní moudrosti. Celkem se kurzů v průběhu realizace projektu zúčastnilo 569 osob, které absolvovaly 1 938 hodin školení. Na závěr projektu jsme realizovali zdravotnický kurz pro 50 účastníků, který jsme nabídli všem zapojeným organizacím. Projekt budeme ukončovat jako úspěšný a jsme přesvědčeni, že našim členským organizacím prospěl a měl smysl.

  Autoři