Ministerstvo životního prostředí (MŽP) konečně předložilo návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí.

    Český svaz ochránců přírody (ČSOP) tento krok vítá, protože současné zemědělské postupy v kombinaci se změnou klimatu způsobují obrovskou degradaci půdy. Půda nám mizí prakticky před očima (21 miliónů tun ročně). O to více je zarážející, že MŽP ve vyhlášce na většině půdy navrhuje tolerovat roční ztrátu ornice v množství 17 tun na hektar. Ani o nějakém postupném snižování tohoto nehorázného limitu v budoucnosti není ve vyhlášce zmínka!

    Povolenou roční ztrátu ornice o hmotnosti 17 tun si lze představit, jako by se každým rokem plně naložil jeden velký kamion úrodnou hlínou sebranou z pozemku 100 x 100 m. Takový úbytek vlivem vodní a větrné eroze nemůže být tolerován! Nebo by, aby zemědělci měli více času na změnu svých zažitých postupů, měl být ve vyhlášce stanoven nějaký výhled. Například v roce 2020 bude stát bez sankcí tolerovat úbytek ornice ve výši 17 tun, v roce 2030 ale už jenom 5 tun.

    V současné době je dle údajů Ministerstva zemědělství erozí ohrožena více než polovina zemědělské půdy, ročně z ní vlivem eroze zmizí 21 000 000 tun ornice. Paradoxem přitom je, že protierozní vyhláška v totožném znění byla do připomínkového řízení předložena už v roce 2017. Po vypořádání připomínek měla vstoupit v platnost, jenže jakási politická vůle tomu zabránila. Dva roky ležela kdesi v šuplíku, a nyní v nezměněném stavu, tedy aniž by zpřísněním reagovala na nové, zřetelné důsledky klimatické změny, je předloženaČSOP - logo k projednání těm, kteří ji již jednou projednali.

    ČSOP doufá, že protierozní vyhláška bude rychle projednána a limit 17 t/1 ha se výrazně sníží, bez dalšího prodlení pak vstoupí v platnost – a zemědělci a ti, kteří jim poskytují dotace, na ni urychleně zareagují. Času je málo, půda mizí a s ní samozřejmě mizí i voda a život.