Časopis Archa vychází v České radě dětí a mládeže již od jejích začátků, první číslo vyšlo v únoru 1999. Letos je to již 22. ročník. Jaká témata nás v tomto roce čekají?

  č. 1 – Doma v klubovně
  uzávěrka 17. 1., tiskem vyjde 21. 2. 2020
  Klubovny. Základny. Místa, kde se „přes rok“ scházíme, která nám přirostla k srdci, něco pro nás znamenají a také už leccos pamatují. Jejich představení v časopise Archa.

  č. 2 – To se zvládne
  uzávěrka 21. 2., tiskem vyjde 27. 3. 2020
  Poruchy chování, učení, pozornosti atd. – zvládáme je v oddíle, skupině, družině…? Jak? Co s tím, když jsou děti přetíženy koníčky a na oddílovou činnost už nezbývá…? Zkušenosti, rady, názory.

  č. 3 – Krokobraní, cyklobraní, pádlobraní
  uzávěrka 27. 3., tiskem vyjde 5. 5. 2020
  Jaký typ, druh sportovní činnosti hýbe naší organizací, co se u nás ujalo, co naopak neosvědčilo. Pořádáte turnaje, pochody, závody, víceboje? Máte oblíbené cíle výprav?

  č. 4 – Jak nevyhořet
  uzávěrka 8. 5., tiskem vyjde 12. 6. 2020
  Vedoucí je jako skála, která se nemůže nikdy ani zachvět. Nebo ano? Jak se udržet fit – i pro ty druhé? Siločáry skupinové podpory. Kurzy a (nejen) letní školy…

  č. 5 – Ohlédnutí za létem
  uzávěrka 11. 9., tiskem vyjde 16. 10. 2020
  Létu a prázdninám obvykle vládnou tábory. Ale nejen ty. Mladí lidé se často vydávají někam pomáhat jako dobrovolníci. Zažili jste skvělý workcamp? Značkujete turistické trasy? Kosíte louky, opravujete hrad? Nebo vaše organizace pořádala zahraniční výměnu?

  č. 6 – Hodnotový azimut
  uzávěrka 30. 10., tiskem vyjde 11. 12. 2020
  K čemu a jak vedeme své svěřence, jaké hodnoty se jim snažíme předat. 72 hodin. Cena Přístav.

  ARCHA publikuje zejména texty a fotografie, týkající se organizací dětí a mladých lidí (a jejich oddílů, družin, skupin, klubů, kmenů…) i neorganizované mládeže… Najdete v ní rady, recepty, postřehy a zkušenosti, rozhovory, příběhy i výzkumy.
  Máte-li i Vy tištěnému zpravodaji ARCHA co nabídnout, zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to vždy nejpozději do uzávěrky příslušného tématu.


   

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  #zpravodaj_Archa

  #CRDM_cz