Od října 2019 u nás ve Středisku volného času TYMY pracují dobrovolnice Zuela z Itálie a dobrovolník Fernando ze Španělska.

    Přijeli k nám v rámci projektu Evropského sboru solidarity (ESC) na celý rok. Společně už organizovali několik akcií pro veřejnost jako například Čaj o páté – anglická konverzace, která se koná každý měsíc. Jako asistenti pomáhají pedagogům v různých jazykových, tanečních i výtvarných kroužcích v Holešově i okolních obcích.

    Zapojili se do přípravy mnohých akcí a také činnosti TM klubu pro děti a mládež. Pravidelně se také zúčastňují nočního deskohraní, kde připravují různorodý program pro děti. Také se stále můžete přihlásit na jejich kurzy angličtiny, španělštiny a italštiny, nebo se zúčastnit připravovaného Italsko-španělského večera, který se bude konat 19. 2. 2020 a tam se můžete blíže seznámit s našimi dobrovolníky.

    Autoři