INEX – Sdružení dobrovolných aktivit slaví 100 let s workcampy – tedy s krátkodobými mezinárodními dobrovolnickými projekty.

  V roce 1920 byl poblíž válkou zničeného města Verdun uspořádán dobrovolnický projekt, který položil základy fenoménu workcampů, krátkodobých dobrovolnických projektů s mezinárodní účastí.

  Jakožto nástroj navazování vzájemného porozumění, šíření míru a soudržnosti mezi národy, si workcampy především mezi mladými studenty vydobyly během století značnou oblibu a v současnosti vyjíždí za mezinárodním dobrovolnictvím tisíce lidé po celém světě.

  INEX-SDA organizuje workcampy už od roku 1991 (foto Ajka Štindlová, Camphill 2018) V České republice působící organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit spustí letošní workcampovou sezónu na začátku března a její součástí bude řada aktivit, které by měly pomoci lépe seznámit širokou veřejnost s myšlenkou workcampů.

  INEX-SDA organizuje workcampy už od roku 1991 (foto Eliška Mouková, Anglie 2019) Přesně před 100 lety, v roce 1920, uspořádal švýcarský pacifista Pierre Cérésole poblíž francouzského města Verdun dobrovolnický projekt, který si kladl za cíl obnovit toto válkou zničené město. Během pěti měsíců tvrdé práce společně dobrovolníci Francie, Švýcarska, Anglie a Německa opravili cesty i domy zemědělců a položili základy pro novou městskou radnici. Vzhledem k historickému kontextu tehdejší poválečné doby byla Cérésoleho snaha značně odvážným a povzbuzujícím krokem k usmíření mezi evropskými národy a dala tak vzniknout myšlence organizování dalších krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů, tzv. workcampů.

  V roce 1920 byla založena síť Service Civil International (SCI), která existuje dodnes a díky níž v současné době vyjíždí každoročně za dobrovolnictvím přibližně 2000 lidí. V roce 1948 se k zprostředkování workcampů připojil Koordinační výbor pro mezinárodní dobrovolnickou službu (CCIVS) při UNESCO, který v současnosti sdružuje 176 organizací a zprostředkovává ročně výjezd přibližně 30 000 dobrovolníkům z celého světa. Přestože i v rámci socialistického zřízení byl přístup k obdobným projektům, naplno se Česká republika do sítí mezinárodního dobrovolnictví zapojuje až v porevoluční době. V roce 1991 vznikla organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, která v současnosti každoročně zprostředkovává výjezd do zahraničí pro přibližně 450 českých dobrovolníků. Ze zahraničí pak INEX každoročně hostuje přibližně 300 dobrovolníků.

  INEX-SDA organizuje workcampy už od roku 1991 (foto Karolína Šilhanová, Anglie 2019) „Dvou až třítýdenní workcampy nabízejí jedinečnou možnost, jak skloubit poznání cizí země, setkání s vrstevníky z různých koutů světa a práci na smysluplném projektu. Jsou ideální příležitostí pro vzájemnou kulturní výměnu jak mezi dobrovolníky navzájem, tak s místními lidmi. Dobrovolníci si během workcampu zlepší své jazykové schopnosti, vyzkouší si práci v týmu a komunikaci s lidmi z odlišných zemí,“ říká Aneta Slavíčková, koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí z organizace INEX. Náplň workcampů je velice různorodá – zastoupeny jsou projekty zaměřené na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či znevýhodněnými lidmi nebo také na organizaci kulturních událostí.

  Většina workcampů se odehrává v období letních měsíců a dobrovolníci si své projekty začínají vybírat na začátku jara, kdy se zveřejňuje databáze s nabídkou projektů. INEX spustí výroční 100. sezónu 9. března a pro české dobrovolníky bude k dispozici k výběru přibližně 2000 projektů v 70 zemích světa. „Toto stoleté výročí je výborným okamžikem, kdy světu přiblížit, čeho lze skrze workcampy dosáhnout. Žádný workcamp by se však nemohl uskutečnit bez motivovaných dobrovolníků, vedoucích workcampů, školitelů a partnerských organizací,” doplňuje ředitelka INEXu Lenka Kadeřábková k mimořádnosti nadcházejí sezóny, jejíž součástí bude snaha rozšířit původní myšlenku stojící za workcampy jak mezi samotnými dobrovolníky, tak k široké veřejnosti.

  INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

  Související odkazy:

  INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

  Obecné informace o krátkodobých dobrovolnických projektech, tzv. workcampech

  Aktuální informace k spuštění workcampové sezóny 2020

  Oficiální stránky Service Civil International (SCI)

  Oficiální stránky Koordinačního výboru pro mezinárodní dobrovolnickou službu (CCIVS) při UNESCO