Soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany, jejíž třináctý ročník právě probíhá, prodloužila uzávěrku pro podání přihlášky.

    Soutěž pořádá Evropský parlament a Nadace Karla Velikého a je určena mladým lidem, kteří vytvářejí projekty na podporu porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita.

    V minulých ročnících tak byly oceněny například výměnné programy pro mládež i umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem. Vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách, kde budou ceny slavnostně předány celoevropským vítězům. Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16–30 let. Termín uzávěrky soutěže byl prodloužen do 21. února.

    Více informací naleznete na stránkách soutěže

    O soutěži informujeme mimo jiné prostřednictvím našich webových stránek