Brontosauři v Himálajích pomáhají už osm let. Podporují místní školu, sport, vědu… Jak se jim dařilo v roce 2019??

  Na podzim 2019 jsme chtěli nabrat posledních 50 patronů. Očekávali jsme, že s vypětím všech sil to za měsíc zvládneme. Za jeden týden jsme však měli 85 himálajských patronů a do dvou týdnů jsme nabrali 130 nových. To jsme nečekali. V předchozích letech jsme jich získali třeba 50 za celý rok. Nicméně tento podzim 130 za dva týdny a za celý rok celkově 225 nových Himálajských patronů!

  Ještě nikdy s námi nebylo v Malém Tibetu tolik lidí. Všechny akce měly na maximum naplněnu kapacitu. 85 účastníků benefičních cest!

  Benefiční himálajské výzva tento rok získala pro školu rekordních 320 tisíc Kč.

  Brontosauři v Himálajích: V roce 2019 jsme postavili první patro budovy školních laboratoří Postavili jsme první patro budovy školních laboratoří…
  V roce 2019 jsme po dlouhé době začali stavět novou školní budovu, kde jsme si troufli použít spoustu nových technologií. Koupili jsme nové bednění a začali prosévat hlínu, z které stavíme, a díky tomu jsou stěny z dusané hlíny poprvé bez omítek. Začali jsme vyvíjet lepené dřevěné nosníky, které nám umožní přehradit větší rozpětí bez toho, aby musel být uprostřed třídy pilíř. Koupili jsme také lis na cihly, který dělá pevnější cihly se zámkem. V létě 2020 plánujeme postavit druhé patro a slavnostně laboratoř otevřít.

  Všechny aktivity, které Brontosauři v Himálajích podnikli v roce 2019 přímo v Malém Tibetu nebo na podporu školy v Mulbekhu a místní komunity, najdete hezky na jednom místě tady:
  http://www.brontosaurivhimalajich.cz/2020/2/14/jak-jsme-pomahali-2019

  A co nás čeká letos? Vědecký ročník 2020, projekt Česká věda do Malého Tibetu:
  http://www.brontosaurivhimalajich.cz/ceska-veda-do-maleho-tibetu

  Brontosauři v Himálajích jsou pobočným spolkem Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus je jedna z nejstarších českých neziskovek poskytující mimoškolní vzdělání s důrazem na tradiční hodnoty a ekologii. Brontosauři v Himálajích šíři tuto vizi i v Malém Tibetu.
  http://www.brontosaurivhimalajich.cz/o-organizaci

  Autoři