Letní dům už je tu třiadvacet let pro ty, kteří se bez pomoci a péče druhých neobejdou.

  Letní dům slaví 23. narozeniny Letní dům pomáhá již 23 let, od roku 1997, dětem a mladým lidem z dětských domovů a rodinám, pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají.

  Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

  Svým narozeninovým dárkem uděláte radost pracovníkům Letního domu a pomůžete podpořit jejich práci s dětmi v dětských domovech i s těmi, které vyrůstají bez stabilního rodinného zázemí.

  Vaše narozeninová podpora Letního domu je vítána.
  Vážíme si Vaší přízně a podpory. Děkujeme.

  https://www.darujme.cz/projekt/1201604 Letní dům
  Cílem poskytovaných služeb pro děti a mladé lidi z dětských domovů je posílení souboru psycho-sociálních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.

  Cílem poskytovaných služeb pro rodiny je pomoc s řešením praktických problémů, které ohrožují existenci rodiny, rozvoj rodičovských kompetencí, zlepšení komunikace v rodině, zlepšení psychického stavu dítěte v rodině, snižování deprivace dítěte umístěného v náhradní výchově kontinuální prací s jeho rodinou.

  www.letnidum.cz