Už pět let se mohou lidé v obtížné situaci obracet na krizovou linku EDA.

  Tato služba, určená pečujícím o děti se závažnou diagnózou, ohrožením vývoje či postižením, je v Česku jediná svého druhu. Každoročně se na ni formou telefonického hovoru nebo chatu obrací několik stovek klientů, zejména rodičů. Stále častěji jsou to ale i lidé, kteří sami potřebují pomoc. EDA proto plánuje službu do budoucna rozšířit.

  Od 4. března 2015, kdy krizová linka EDA zahájila provoz na chatu a na telefonním čísle 800 40 50 60, konzultanti řešili na 3000 hovorů a chatových konverzací. V prvních dvou letech se počty pohybovaly v nižších stovkách, poté se počet klientů linky ustálil na zhruba 700 ročně.

  “Klienti nás kontaktují v těžkých životních situacích. Impulsem pro zavolání může být pomyslná poslední kapka při dlouhodobé zátěži nebo akutní událost. Velmi oceňujeme odvahu a odpovědnost klientů, kteří hledají pomoc, a tak o sebe pečují. Nabízíme jim podporu, pochopení, odbornou pomoc a poradenství. V tomto roce bychom rádi oslovili pacienty ARO, JIP a dalších pracovišť s urgentními příjmy a nabídli jim své služby,” upřesňuje vedoucí linky EDA Andrea Nondková, v jejímž týmu pracují speciální pedagogové, psychologové či sociální pracovníci.

  Za rok 2019 konzultanti linky EDA řešili 699 hovorů. Nejčastěji se na linku obracely ženy (521). Průměrná délka hovorů na telefonu byla 22 minut a na chatu 41 minut. Nejčastějšími tématy přitom byla osobnostní a existenciální problematika (227), kdy klienti s konzultanty probírali například témata jako únava a vyčerpání, smysl života, reakce na traumatizující událost nebo sebevražedné myšlenky.

  Dále se hovory na lince EDA týkaly zdravotní (141), rodinné a vztahové (136) problematiky či psychopatologie (125). V ostatních hovorech se pak pracovníci linky věnovali hovorům o sociálně právních otázkách, problematice menšin a dalším hovorům o dítěti.

  “Krizová linka EDA je, pro své specifické zacílení na problematiku péče o dítě se zdravotním problémem či postižením, v Česku stále jedinou službou svého typu. Obrací se na nás ale i lidé, kteří neřeší problém s nemocným dítětem, ale svůj vlastní. Ani ty neodmítáme. Naopak plánujeme působnost linky rozšířit tak, abychom mohli pravidelně poskytovat krizovou intervenci i těmto klientům,” dodává Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA, která krizovou linku provozuje.

  Zájemci se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít také emailové poradenství na adrese linka@eda.cz.


  Nezisková organizace EDA cz, z. ú. vznikla v roce 1990. Letos tedy slaví už 30 let práce pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.
  EDA provozuje také Speciálně pedagogické centrum. Je to školské poradenské zařízení, které bylo založeno v roce 2015 s úmyslem zkvalitnit podporu dětí s postižením zraku v mateřských, základních a středních školách.
  Organizace je členem ARPČR (Asociace rané péče České republiky) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací). Od roku 2015 je rovněž držitelem značky „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“. Více podrobností najdete na www.eda.cz .