V reakci na mimořádná opatření týkající se zamezení šíření koronaviru přerušujeme festival Jeden svět 2020.

    Rušíme veškeré projekce a doprovodné akce, odkládáme dopolední školní projekce a konání festivalu v regionech. Festival nekončí, budeme pokračovat „Až naprší a uschne“ 🙂 , jak zní motto letošního Jednoho světa, řádově za několik měsíců, pokud to situace umožní.

    Děkujeme za pochopení!

    Jeden svět na školách, 10. 3. 2020

    #koronavirus

    Autoři