V České republice působilo v roce 2019 osm aktivních krajských rad dětí a mládeže, které jsou všechny členy ČRDM.

  Krajské rady sdružují v krajích desítky organizací z řad místních spolků i krajských organizací celostátních spolků. Na základě stanov ČRDM a dalších usnesení nejsou místní spolky přijímány do ČRDM, ale je jim doporučován vstup do příslušných krajských rad. V roce 2019 se tak i v několika případech stalo.

  Krajské rady neexistují v Pardubickém, Olomouckém, Libereckém, Ústeckém a Zlínském kraji. V kraji Středočeském zastává roli krajské rady Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy.

  Mluvčím Komory krajských rad, která v ČRDM působí, byl v roce 2019 Jan Burda, který byl zároveň celý rok členem představenstva ČRDM.
  Jednotlivé krajské rady jsou zcela samostatnými spolky, které mají svoje specifika a odlišné místní podmínky. Během roku se snažily aktivně působit ve prospěch členských organizací v krajích – například se tradičně podílejí na vyjednávání podmínek dotačních titulů na krajských úřadech, jsou významnými subjekty na poli vzdělávání, podílely se na vyjednání podmínek pro výzvu „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ v rámci OPVVV, jsou členy nejrůznějších komisí a některé z nich se podílejí na celostátních projektech ČRDM.

  Nejvýznamnější akcí v roce 2019 byla realizace programu Mládež kraji, který je finančně podporován MŠMT a řadou měst a krajů. Cílem projektu je podpora mládežnických iniciativ – tedy projektů mladých lidí, kteří nejsou zastřešeni žádnou organizací. Projekt byl realizován ve čtyřech krajích (Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském a na Vysočině).

  Významným mezníkem v aktivitách krajských rad bylo v roce 2019 vyhlášení již zmíněné výzvy „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ v rámci OPVVV. V rámci této výzvy realizuje projekt pět krajských rad, které tím významnou měrou přispívají k síťování a spolupráci organizací dětí a mladých lidí v jednotlivých krajích. Významnou skutečností je také to, že v rámci těchto projektů dochází k financování aktivit malých spolků v krajích.

  Informace o krajských radách jsou k dispozici na www.krajskeradymladeze.cz

  Autor