Rozhovor na Dvojce: Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky odpovídá na otázky ke zpracování tříděného odpadu.

    https://dvojka.rozhlas.cz/zpracovani-trideneho-odpadu-8158903#player=on

    Moderuje Tereza Stýblová

    Článek najdete zde:
    https://dvojka.rozhlas.cz/zpracovani-trideneho-odpadu-8158903

    #eko #odpad