V těchto dnech měla napříč Českou republikou začít základní a krajská kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Bohužel se však nesmíme setkávat tváří v tvář a tak jsme se přesunuli do online prostředí.

  Soutěž pro dětské kolektivy Zlatý list pořádá každoročně Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Každý týden na stránkách soutěže www.zlatylist.cz zveřejníme přírodovědný online test, který, jak doufáme, udrží příznivce Zlatého listu stále „ve hře“. Dnes začínáme tématem ornitologie a v příštích týdnech se můžete těšit na botaniku, dendrologii, ekologii, entomologii a další.

  Soutěž pro dětské kolektivy Zlatý list pořádá každoročně Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Každý test je ve dvou variantách – jednodušší, primárně určené dětem ve věku do 6. ročníku ZŠ, a náročnější pro děti ve věku do 9. ročníku ZŠ. Z těch, kteří zašlou odpovědi na všech deset testů, vylosujeme 50, kteří se mohou těšit na drobné odměny. Nelpíme na dodržení věkového omezení kategorií. Ať se každý pustí do varianty, na kterou se cítí. Když se zapojí starší, případně dospěláci, ničemu to neuškodí.

  Uvědomujeme si, že při online testu je snadné podlehnout touze najít si správnou odpověď v odborné literatuře, na internetu apod. Ale měli byste z toho radost? Já ne.“ říká Lenka Žaitliková, ředitelka kanceláře Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, jenž Zlatý list koordinuje. Na zařazení do slosování nehraje počet správných odpovědí roli, důležitá je vytrvalost.

  Co je Zlatý list?

  Soutěž pro dětské kolektivy Zlatý list pořádá každoročně Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Jedná se o přírodovědnou soutěž kolektivů. Šestičlenná družstva rozdělena do dvou tzv. hlídek prochází terénní stezkou, na níž se setkávají s odborníky na hmyz, ptáky, ryby, houby, rostliny, stromy, ekologii nebo třeba geologii. Soutěží se ve třech věkových kategoriích, avšak postupové jsou jen dvě – MLADŠÍ a STARŠÍ (ta třetí, NEJMLADŠÍ, je hlavně motivační). Výherci postupují ze základních (místních) kol do krajských kol, jejichž vítězná družstva se setkají na kole národním, které vždy bylo týdenním vyvrcholením celého ročníku.

  Soutěž pro dětské kolektivy Zlatý list pořádá každoročně Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zlatý list je neodmyslitelně spojený s jeho generálním partnerem, společností NET4GAS, s. r. o. Za podporu děkujeme rovněž Lesům ČR, s.p., Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

  www.zlatylist.cz