Pozastavení exekučních dražeb a mobiliárních exekucí do konce letošního června, zákaz exekučního postižení daňového bonusu na děti nebo možnost jednorázového výběru až čtyřnásobku životního minima, tedy 15 440 korun, z exekučně zablokovaného účtu.

  To jsou klíčové změny, které na svém středečním (8. 4. 2020) nočním zasedání schválila Poslanecká sněmovna.

  „V posledních dnech panovala velmi nepřehledná situace ohledně plánovaných změn v oblasti exekucí a oddlužení. Přijatá opatření jsou bezpochyby dobrou zprávou pro všechny, kteří se vlivem pandemie ocitli nebo by se mohli ocitnout ve finanční tísni. Zároveň pomohou zmírnit dopady nouzového stavu na hospodářskou situaci státu,” uvádí Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení k opatřením, které poslanci přijali v noci z 8. na 9. dubna.

  Mezi hlavní změny, které Poslanecká sněmovna na svém nočním zasedání podpořila, patří:

  • Pozastavení exekučních dražeb a mobiliárních exekucí do 30. 6. 2020.
  • Zákaz exekučního postižení daňového bonusu na děti.
  • Úprava exekučních srážek u odstupného.
  • Možnost jednorázového výběru až čtyřnásobku životního minima (tedy 15 440 korun) z exekučně zablokovaného účtu.
  • Prodej obydlí v exekuční dražbě až u dluhů převyšujících 100 000 korun (na jistině).
  • Odstranění 30% hranice povinného splacení dluhů v oddlužení i pro starší případy.

  Už o den dříve poslanci přijali omezení smluvních sankcí u úvěrů pro živnostníky na 0,1 procent denně, v součtu pak maximálně 50 procent výše jistiny a omezení smluvních sankcí u spotřebitelských úvěrů po zesplatnění úvěru.

  Podle Radka Hábla je ovšem potřeba na současnou situaci pohlížet komplexně a neodkládat legislativní změny, které byly v procesu již před koronavirou krizí: „Je potřeba nyní neustrnout a co nejdříve přijmout také novelu exekučního řádu, která by do českého exekučního prostředí zavedla nezávislé přidělování exekutorů soudy s principem jeden dlužník rovná se jeden exekutor (tzv. teritorialitu). Jedině tak dojde k reálnému posunu k lepšímu.“

  Vedle místní příslušnosti exekutorů by poslanci měli také věnovat pozornost schválení směrnice Evropské unie týkající se zkrácení oddlužení fyzických osob podnikajících na tři roky. A současně ji podle Radka Hábla rozšířit i na spotřebitele.


  Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019.
  Více na www.institut-predluzeni.cz.


   

  Autoři