Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)Nejen Česká asociace streetwork (ČAS), ale i její členská zařízení a další organizace a instituce bojující za práva a ochranu dítěte a rodiny opakovaně vyjadřují obavy nad uzavřením nízkoprahových služeb pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny, ke kterému došlo 16. 3. 2020.

    „Klientům těchto služeb vyhlášením nouzového stavu problémy, které jim služby pomáhaly řešit, nezmizely. Naopak jejich nepříznivá sociální situace se prohlubuje a problémy výchovné, školní, vztahové, finanční, s bydlením hrozí eskalací,“ upozorňuje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, sdružující nízkoprahové a terénní služby.

    Martina Zikmundová k tomu dodává: „Jsme přesvědčeni, že tyto služby mají být dále svým klientům k dispozici. V nouzovém stavu a adekvátně ke konkrétní situaci klienta by měl být upřednostněn kontakt online nebo po telefonu. Služby by dále měly poskyt ovat základní sociální poradenství, informovat, v případě potřeby intervenovat ve spolupráci s dalšími službami a institucemi, jako jsou například OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, hovorově „sociálka“, pozn. red.), škola apod.“


    Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů. Před sedmi lety spustila projekt Streetwork online, v rámci něhož vznikl portál jdidoklubu.cz. Práci streetworkera tak asociace přenesla i do online prostředí. ČAS v České republice funguje od roku 1997. Více na www.streetwork.cz


    #koronavirus

    Autor