Všechno jsme připravili několik měsíců předem – sazenice dubů a hrušní, kůly i pletivo. Těšili jsme se na práci v jarní přírodě s dobrovolníky – školáky i hasiči.

  Výsadba stromů v CHKO Poodří na jaře 2020, foto Magda Cihlářová (www.arnika.org) Jenže školáci museli zůstat doma a hasiči pomáhali jinde. Takže jsme tentokrát sázeli sami až do Velikonoc.

  Výsadba stromů v CHKO Poodří na jaře 2020, foto Magda Cihlářová (www.arnika.org) V čase pandemie koronaviru si museli ochránci vystačit sami vlastními silami bez pomoci dobrovolníků a žáků místních základních škol.
  V Hladkých Životicích a Velkých Albrechticích máme 194 nových stromků. V Poodří bývalo tou dobou docela vlhko, jenže letošní jaro moc vláhy neposkytlo a tak začínáme vydatně zalévat už teď. Jarní výsadby jsou u konce a doufám, že se uvidíme u těch podzimních, říká Petr Libosvár ze ZO ČSOP Studénka.

  Pro pestrou krajinu, pro brouka páchníka.

  Výsadba stromů v CHKO Poodří na jaře 2020, foto Magda Cihlářová (www.arnika.org) Již dříve, v sobotu 14. března bylo vysázeno nové dubovo-topolové stromořadí v Bartošovickém luhu. Bohužel jsme museli zrušit přístupnost výsadby pro veřejnost, o to větší úsilí vyvinuli členové a příznivci ČSOP Studénka, kteří obohatili krajinu o 81 stromů. Doufáme, že podzimních výsadeb se budeme moci zúčastnit všichni a určitě si to vynahradíme.

  U železnic už se kácet nebude. Do podzimu

  Může Správa železnic odstraňovat stromy podél trati pouze z toho důvodu, že by teoreticky mohly spadnout do dráhy, třebaže aktuální nebezpečí pádu vůbec nehrozí? Ne. Musí postupovat podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Potvrdil to i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku z loňského prosince plošné kácení stromů pouze z preventivních důvodů označil jako nezákonné.

  Rozhodnutí o kácení vzrostlých stromů musí předcházet zjištění konkrétních okolností (např. stáří či zdraví stromu, stav kořenového systému, morfologie terénu, stav podloží), ze kterých vyplývá reálné nebezpečí jejich pádu. Pak je nutno zamýšlené kácení oznámit orgánu ochrany přírody, který má 15 dnů na to, aby případně kácení pozastavil, omezil nebo zakázal.

  Nezapomeňte na to do podzimu!

  V Poodří se čas nezastavuje, máme pro vás novinky

  CHKO Poodří - meandry řeky Odry (foto Ivan Bartoš) Jaro je v plném proudu, příroda začíná hýřit barvami, stromy pučí a bzukot nabírá na síle. Příroda má svůj vlastní koloběh, a přestože si ho teď nemůžeme užívat do sytosti, budeme mít o to větší radost, až později vyrazíme do rozkvetlých luk a chladivého stínu lužního lesa.

  Nemohli jsme se sice setkat při jarních výsadbách a workshopech ve školách, ale vynahradíme si to při nejbližší příležitosti, protože kromě intenzivních podzimních výsadeb pro vás připravujeme hned několik novinek, hlavní roli v nich bude hrát aktivní poznávání Poodří a kreativita.

  CHKO Poodří Opět si šlápneme do pedálů v krásné krajině a třeba se necháte inspirovat starými stromy a jejich obyvateli k umělecké tvorbě, kdo ví? Neklesejme proto na mysli a buďme opatrní, abychom se mohli co nejdříve zase sejít. Sdílená radost je dvojnásobná radost! Pro aktuální informace sledujte www.poodrizije.cz a www.aleje.org/tour-de-aleje.

  Marcela Klemensová, Arnika

  www.poodrizije.cz

  www.arnika.org

  #koronavirus

  #zachranme-stromy