V současné době koluje mnoho mýtů o tom, jak v současné době nakládat s odpady. V tomto článku vám ve stručnosti shrneme to nejdůležitější.

  Pokud nejste v karanténě ani jste neonemocněli Covid19, můžete bez obav váš odpad třídit (Arnika.org)V případě, že nejste v karanténě ani jste neonemocněli Covid19, pak s komunálním i tříděným odpadem můžete nakládat tak, jak jste byli doposud zvyklí.

  Tříděný odpad odevzdávejte do barevných kontejnerů nebo prostřednictvím pytlového sběru.

  • Pokud můžete, doporučujeme používat látkové roušky, které po vyvaření a vyžehlení můžete opakovaně použít. Netvoříte tak zbytečný odpad.

  Pokud nejste v karanténě ani jste neonemocněli Covid19, můžete bez obav váš odpad třídit (Arnika.org) • Při manipulaci s odpady si pokaždé řádně umyjte ruce mýdlem nebo použijte dezinfekční gel. Buďte ohleduplní a opatrní.

  • Pokud musíte použít jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice), tak ty po použití odložte do směsného odpadu. Ty ale musíte ještě vložit do dvou plastových pytlíků, které pevně zavážete.

  • Pokud jste ale vy nebo některý člen rodiny v karanténě nebo u vás už bylo onemocnění Covid19 prokázáno, tak byste odpad třídit neměly vůbec. Ten naopak musí skončit ve směsné popelnici.

  Pokud nejste v karanténě ani jste neonemocněli Covid19, můžete bez obav váš odpad třídit (Arnika.org) Jak tento kontaminovaný odpad správně zabezpečit, radí leták MŽP.

  Děkujeme, že v této nelehké době myslíte na životní prostředí.

  Vaše Arnika

  www.arnika.org

  https://arnika.org/covid19-nebojme-se-tridit

  #koronavirus