Je mnoho těch, kdo v této době nezištně pomáhají potřebným. Ve větších městech nakupují potraviny seniorům, jiní v malých skupinách hlídají děti zdravotníkům.

  Tomíci v Mikulášovicích ušili v rekordním čase přes 3000 roušek, když město rozhodlo jimi zásobit všechny své obyvatele U nás, v Mikulášovicích, na severu republiky, na hranicích s Německem, bylo potřeba rychle zajistit ochranné roušky pro všechny obyvatele města. Mnoho lidí bylo postaveno před velký problém. Vedení města chtělo zajistit každému obyvateli města alespoň jednu textilní roušku.

  Tomíci v Mikulášovicích ušili v rekordním čase přes 3000 roušek, když město rozhodlo jimi zásobit všechny své obyvatele Proto se několik vedoucích z TOM Stopaři Mikulášovice pustilo do šití. Zprvu se jednalo se pouze o dvě rodiny, pak se přidaly další. Parta tomíků v rekordním čase několika málo dní ušila tři tisíce kusů ochranných roušek. Přednostně jsme zásobovali místní zdravotníky, zubaře, obsluhující personál v obchodech, poštu a v neposlední řadě seniory ve městě.

  Tomíci v Mikulášovicích ušili v rekordním čase přes 3000 roušek, když město rozhodlo jimi zásobit všechny své obyvatele Celá spontánní akce byla možná nejen díky podpoře vedení města, ale také díky firmě MK Lůžkoviny, která nezištně dodala materiál na výrobu roušek. Majitel restaurace U Vladařů nás všechny bezplatně nakrmil. Od práce jsme si odskočili snad jen zaběhat nebo si odzávodit virtuální internetový turistický závod a šilo se dál. Dobrou náladu nám dodali ti, co roušky průběžně dostávali. Prostřednictvím SMS nám děkovali a přáli hodně sil.

  Asociace TOM Co k tomu dodat? Děti se zapojily do mnohahodinové, smysluplné práce. Děvčata se předháněla, která bude umět dříve obsluhovat ten či onen šicí stroj. Pro všechny to byla určitě zajímavá zkušenost. Na druhou stranu si všichni přejeme, abychom své síly mohli nasměrovat k jiným, příjemnějším aktivitám.

  Tomáš Fúsek, TOM Stopaři, Mikulášovice

  #koronavirus