Letní dům nabízí průřez výtvarným tvořením dětských klientů. Soubor vystavených obrázků vznikal během pobytů organizovaných pracovníky Letního domu z let 1999 – 2019.

  Sociálně-terapeutické pobyty se konají během celého roku, nejčastěji v době prázdnin a prodloužených víkendů a děti se jich účastní opakovaně. Letní dům realizoval více než 200 pobytů o délce cca 1 200 dnů.

  Letní dům nabízí virtuální výstavu obrázků z tvorby svých dětských klientů Výstavu můžete navštívit na adrese: http://klubsamari.cz/fotogalerie
  (7.5.2020 Virtuální procházka výtvarným tvořením dětských klientů Letního domu)

  Budeme rádi, když krásu obrázků oceníte finanční podporou práce Letního domu s dětmi na pobytech prostřednictvím portálu: https://www.darujme.cz/projekt/592

  nebo na účet veřejné sbírky Letního domu 406 406 406/0300


  Výtvarná tvorba jako terapie v činnosti Letního domu

  Letní dům nabízí virtuální výstavu obrázků z tvorby svých dětských klientů Děti, které se dostanou do dětského domova, přicházejí s traumatickou zkušeností, že se o ně osoby jim nejbližší nemohly, nechtěly či nedokázaly z nějakého důvodu postarat a mnohdy jim dokonce velmi ubližovaly. Pro některé z nich může být příchod do dětského domova „vysvobozením“ pro jiné „křivdou“ a „nespravedlností“ pro jiné i místem, „kde odjakživa vyrůstají“. Neuspokojení základních psychických potřeb v dostačující míře a traumatické zkušenosti vedou u dětí ke změnám v chování i vlastního sebepojetí.
  Letní dům nabízí virtuální výstavu obrázků z tvorby svých dětských klientů Letní dům ve své pomoci těmto dětem a mladým lidem využívá technik expresivně terapeutických metod arteterapie, artefiletiky, tvořivé dramatiky a muzikoterapie. V Letním domě vedeme děti z dětských domovů k tomu, aby dovedly znovu objevovat a pojmenovat své pocity a nacházely sebe i okolní svět jako barevnější. Usiluje o zmírnění důsledků citové deprivace, pozitivní psychosociální růst a individuální rozvoj jejich osobnosti.
  Při tvorbě s dětmi klademe důraz na její proces a osobní prožitek s ním spojený. Vycházíme z přesvědčení, že během tvůrčí činnosti se odehrávají vnitřní psychické procesy, v nichž děti zpracovávají své pocity, zážitky a přání, vyrovnávají se s úzkostí a strachem. Proto věnujeme velkou pozornost vytvoření bezpečného prostředí a podmínek pro svobodné a nerušené tvoření. Po ukončení tvorby s artefakty dále pracujeme…

  Více na www.letnidum.cz nebo http://klubsamari.cz/fotogalerie