Jediným tématem jednání sněmovního podvýboru dne 29. dubna 2020 byla novela exekučního řádu.

  Členové podvýboru diskutovali především dva její zásadní body: teritorialitu exekutorů vč. jejich případných kompromisních variant a přesun Centrální evidence exekucí pod Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dále hlasovali o postoupení projednávání novely Ústavně-právnímu výboru PS PČR.

  Všechny tři body získaly většinovou podporu přítomných. Členové podpořili komplexní návrh skupiny poslanců na zavedení místní příslušnosti exekutorů (původně pirátský návrh), tzv. čistou teritoralitu, která oproti původnímu vládnímu návrhu zavádí nezávislé přidělování exekutorů exekučním soudem a princip 1 dlužník = 1 exekutor bez výjimky.

  Prošel také kompromisní návrh Marka Výborného (KDU-ČSL) na zavedení tzv. spotřebitelské teritoriality, která by zavedla nezávislé přidělování exekutorů soudem při exekučním vymáhání vůči spotřebitelům (naopak volná volba exekutora by byla zachována u dlužníků podnikatelů). Jednomyslně také prošla novinka v podobě pozměňovacího návrhu, aby správa dat o exekucích přešla kompletně pod resort spravedlnosti. Argumenty proti, které upozorňovaly na zvýšené kapacitní nároky resortu spojené s přesunem a správou evidence, uspokojil kompromisní návrh ustanovující tříleté přechodné období.

  Nyní se tedy čeká na zařazení novely na jednání Ústavně-právního výboru PS PČR, který vede poslanec Marek Benda z ODS. Ten se ovšem dlouhodobě staví proti zavedení teritoriality exekutorů, může tedy nastat zdržování celého procesu. Přitom druhé čtení v Poslanecké sněmovně mělo proběhnout již na konci ledna. Projednávání novely exekučního řádu ve výborech má tak několikaměsíční zpoždění.

  Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP) k tomu říká: „To že prošla čistá teritorialita je dobrá zpráva pro narovnání exekučního prostředí v Česku. Přesto bude nyní největší překážkou čas, už nyní má novela obrovské zpoždění. Klíčový bude také postoj ANO, v rámci kterého nepanuje jednota právě ve věci nezávislého přidělování exekutorů soudem.“ Zatímco předseda ANO Andrej Babiš se již v loňském roce vyjádřil nejen v Čau lidi (červenec 2019) pro přijetí teritoriality jako klíčové součásti celé novely, první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek stojí proti jakýmkoli snahám o přijetí teritoriality.

  Více o teritorialitě včetně argumentů pro a proti najdete na www.institut-predluzeni.cz/teritorialita


  Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019.
  Více na www.institut-predluzeni.cz.


   

  Autoři