Původně jsme avizovali přesun Valného shromáždění ČRDM na jiný termín. Jednání Představenstva ČRDM dne 9. 4. 2020 rozhodlo o jeho úplném zrušení.

    Konat se bude až podzimní Valné shromáždění, o jeho termínu Vás budeme včas informovat.

    Nicméně pořád běží proces nominace kandidátů na posty předsedy/předsedkyně ČRDM a členů představenstva 2020–2023.

    Vše důležité o nominacích kandidátů najdete v tomto článku:
    http://crdm.cz/clanky/aktuality/nominace-kandidatu-na-posty-predsedypredsedkyne-crdm-a-clenu-predstavenstva-2020-2023/

    Autor