Exekuční prostředí v České republice to nemá zrovna jednoduché.

  Ačkoli na posledním zasedání sněmovního Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení bylo většinově odhlasováno postoupení projednávání novely na plénum Ústavně-právního výboru PS PČR, aby následně mohlo dojít k jejímu projednání ve sněmovně v rámci 2. čtení, podle posledních informací víme, že byl tento bod zařazen až na 10. června 2020.

  Podle odborníků na danou problematiku to naznačuje, že převažuje tvz. zdržovací taktika, kterou v rámci ANO podporuje především poslanec (předseda Poslaneckého klubu hnutí ANO 2011) Jaroslav Faltýnek.

  Ředitel Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP) Radek Hábl k tomu říká: “Novelizace exekučního řádu, která je nejdůležitější úpravou tohoto zákona za posledních dvacet let, nápadně připomíná podobou strategii jako u zákona o sociálním bydlení. Zdržovat co nejdéle, aby se nestihla do voleb přijmout, nebo se přijala ve výrazně okleštěné verzi.“

  Hlavním argumentem, proč někteří poslanci projednávání novely exekučního řádu ve sněmovně chtějí odložit, je její komplexnost. Novela navíc zahrnuje i řadu novinek jako např. místní příslušnost exekutorů či chráněný účet. Zejména velké exekutorské úřady tlačí na to, aby poslanci projednávání neuspěchali. Podle odborníků jde ale o zdržovací manévry, které mají za cíl smést celou novelu tzv. pod stůl. Projednávané změny se podle nich diskutují na odborné úrovni už 10 let.

  Vedle průtahů může mít zásadní negativní vliv na exekuční prostředí v Česku také oklešťování navržené úpravy a nahrazování komplexního materiálu dílčími změnami. “Je zřejmé, že dílčí úpravy bez současného přijetí teritoriality s principem 1 dlužník – 1 exekutor budou mít jen omezený dopad,” dodává Radek Hábl.

  Více o teritorialitě včetně argumentů pro a proti najdete na www.institut-predluzeni.cz/teritorialita


  Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019.
  Více na www.institut-predluzeni.cz.


   

  Autoři