Líbily by se vám ve městě také pestře kvetoucí pásy lučního kvítí s poletujícími motýly? Piráti ve spolupráci s Prahou sobě doporučují zakládání květinových pásů a luk v Praze.

  „Trávníkové monokultury nejsou pro životní prostředí ve městech vhodné. Nemůžou se v nich schovat drobní živočichové, včely intenzivní sečí nemají co opylovat a navíc nám z městské krajiny mizí hmyz a motýli. Byl bych rád, kdyby se nám povedlo rozšířit druhovou rozmanitost přímo ve městě a rádi bychom šli těmito opatřeními v ochraně životního prostředí příkladem,“ vysvětluje Tomáš Murňák.

  Založením tzv. květnatých pásů a luk se myslí zejména výsev semen původních dvouděložných bylin, které jsou v našem klimatickém pásu původní, ale v rámci městské infrastruktury a péče o veřejnou zeleň byly nahrazeny trávníkovými monokulturami, případně péče o ně byla v rozporu s jejich potřebami a tak se v městské krajině již nevyskytují.

  Kvetoucí Praha 12 - nejkrásnější luční kytky a zkušenosti s realizací květnatých luk vydala městská část v brožuře Péče o luční rostliny je jiná, než standardní péče o trávníky. Vyžadují zejména méně intenzivní seč, aby mohly vykvést, což se v městském prostředí složitě aplikuje. Realizace květnatých pásů není náročná, jedná se pouze o zkypření půdy a zasetí směsi semen. Realizaci doporučuje výbor zejména v květnících, užších trávnících případně v travnatých pásech mezi pruhy silnic (většinou tam vedou svodidla – dálnice…), aby se daly lehce odlišit od ostatních ploch a nedocházelo u nich ke standardní údržbě jako u velkoplošných trávníků. Není ovšem důvod toto nerealizovat i na větších plochách v parcích, tzv. květnaté louky. Důvodem realizace květnatých pásů je zejména obohacení biodiverzity v městském prostředí o druhy, které tu již běžně nerostou (pouze např. na okrajích měst), obohacení půdy o živiny, které rostliny samy produkují, podpora hmyzu, motýlů, včel a drobných živočichů.

  „Jsem rád, že jsme se na tomto doporučení domluvili. Praha nyní začíná i díky našemu výboru podporovat ekologický způsob zemědělství na svých polích a toto je další krok, jak přírodě v Praze udělat větší prostor. Tedy nejen to. Květnaté louky a pásy oproti běžným trávníkům také lépe odolávají klimatickým změnám. Sám jsem vyrůstal na sídlišti a těším se, že i zde se místo spálených trávníků do budoucna budeme moci kochat rozkvetlými loukami. Je to tedy výhra jak pro přírodu, tak pro nás.“ říká Vít Zeman (Praha sobě).

  Kvetoucí Praha 12 - nejkrásnější luční kytky a zkušenosti s realizací květnatých luk vydala městská část v brožuře„Na Praze 12 máme zkušenosti s realizací květnatých luk a má to opravdu pozitivní ohlas. Nejen, že si veřejnost všímá výskytu opylovačů, ale také si chválí krásně barevné a rozmanité květiny, které již ve městě běžně nevidí. Nejkrásnější luční kytky jsme vydali v publikaci Kvetoucí Praha 12. Tím, že květnaté louky téměř nesekáme navíc poskytujeme úkryt drobným živočichům, takže podporujeme nejen rostlinnou rozmanitost, ale i živočišnou.
  Jsem za to ráda, protože např. včely byly prohlášeny za nejužitečnější zvíře na světě.“ dodává Eva Tylová.

  Zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2606256

  Související: https://www.praha12.cz/kvetouci-praha-12/d-74601