Text byl doplněn o dvě pasáže (včetně mezititulků) týkající se obsahu přijatého pozměňovacího návrhu.

  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 29. května hlasovala o návrhu změny Zákoníku práce. V rámci pozměňovacích návrhů byl předložen i jeden zásadní pro organizace dětí a mládeže – možnost čerpat pět dnů dovolené navíc – hrazené státem, na které by měli nárok ti, kdo dobrovolně a celoročně pracují s dětmi a mladými lidmi. Návrh byl schválen!

  Je to první důležitý krok, ze kterého máme velkou radost. Na řadě je teď schvalování v Senátu a podpis prezidenta. Novela by byla účinná od 1. ledna 2021.

  „Pomoc vedoucím je pro nás klíčová. Je pro ně velmi obtížné dělit čas mezi potřeby oddílu a rodiny. Na mnoha táborech se vedoucí účastní třeba jen na týden a pak odjíždí do zaměstnání. Je to škoda, protože se jedná většinou o ty nejzkušenější,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

  Táborů, které jsou závislé na dobrovolných vedoucích, je tři tisíce ročně.

  Dobrovolníci, kteří pracují zdarma s dětmi a mladými lidmi, přinesou společnosti 1,3 miliardy Kč. Průměrně pak každý z nich stráví svou činností 40 dní ročně.

  Co přijatý pozměňovací návrh říká v kostce:
  O uvolnění musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele. Rozhodnutí je na zaměstnavateli.
  Peníze se vypočtou jako při běžné dovolené maximálně však do výše průměrné mzdy v národním hospodářství. Jedná se o rozšíření stávajícího paragrafu, kdy zaměstnavatel může uvolnit zaměstnance až na 3 týdny neplaceného volna v tzv. obecném zájmu, nyní bude možné jeden týden proplatit.
  Zaměstnanec dostane peníze od zaměstnavatele a zaměstnavatel si o refundaci může požádat okresní správu sociálního zabezpečení.
  Lze to využít na tábory a sportovní soustředění, která pořádá právnická osoba, která je nejméně 5 let založená a práce s dětmi je její hlavní činností.

  Co přijatý návrh říká doslova:
  „Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

  (1) Pracovní volno podle § 203 odst. 2 písm. h) s náhradou mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,
  a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a za b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.
  (2) Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost.
  (3) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu; nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený tímto zákonem. Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.“

  Těší nás, že média toto téma považují za důležité:
  29. 5. byl hostem ranního vysílání Radiožurnálu předseda ČRDM Aleš Sedláček. Ve stejný den na toto téma promluvil místostarosta skautů Petr Vaněk ve Studiu 6 České televize. Skauti s tímto námětem rovněž vyslali do médií tiskovou zprávu.
  Zmiňovaným pozměňovacím návrhem se zabýval i pořad Události ČT1. Rozhovor jim poskytl předseda ČRDM a redaktor Ivan Lukáš zajel s reportážní kamerou za mladými hasiči SDH Písková Lhota, stejně jako za tomíky do Brandýsa nad Labem pod vedením Matěje Choura.

  Autor