Pátek 29. května byl velkým dnem pro mladé rybáře v SVČ (Středisko volného času, pozn. red.) TYMY Holešov.

    Tímto dnem vyvrcholila celoroční činnost kroužku „Mladý rybář“. Celý rok se kluci pod vedením svých vedoucích Jiřího Navrátila a Stanislava Jaši poctivě připravovali k získání rybářského lístku, a tudíž možnosti chytat ryby.

    Celoroční činnost kroužku „Mladý rybář“ právě vrcholí... (foto SVČ TYMY)Své znalosti museli chlapci prokázat před odbornou komisí, ve které zasedli kromě jejich vedoucích také předseda rybářského svazu v Holešově Jindřich Průša. Chlapci přistupovali ke zkouškám velmi zodpovědně. Svědčila o tom také nervozita, která se u některých projevovala před vstupem do zkušební místnosti.

    Všichni nakonec zkoušky úspěšně zvládli, a získali tak rybářský lístek a povolenku k lovu. Klukům moc blahopřejeme a vedoucím děkujeme za jejich přípravu ke zkouškám. Děkujeme také rybářskému svazu za spolupráci.
    Přejeme všem mladým rybářům spoustu úlovků a krásných prožitků v přírodě při chytání ryb a „Petrův zdar“!

    Autoři