Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)Kulturní akce jejich návštěvníkům během epidemie chyběly a mnozí se již navracejí do kin a do divadel.

  Zdrženlivější jsou Češi k masovým akcím. Zejména demonstrace by většina z nich povolila nejdříve až po prázdninách, kdežto sportovní utkání by si v normálním režimu uměla přes prázdniny představit většina dotázaných. Šetření agentury STEM/MARK mezi 505 obyvateli České republiky ve věku 15 až 64 let ukázalo, že mladí lidé do 30 let by masové akce uvolňovali rychleji než starší občané, více než polovina z nich by pak ráda toto léto navštívila hudební festival.

  Z průzkumu vyplývá, že přibližně 7 z 10 pravidelných návštěvníků kulturních podniků své oblíbené akce, které navštěvovali alespoň jednou až dvakrát za čtvrtletí, během řádění koronaviru postrádalo. Kina a jiné kulturní akce přitom před vypuknutím epidemie pravidelně navštěvovala asi polovina české populace ve věku 15–64 let, koncerty a divadla asi 30 % a hudební festivaly jen 16 %.

  Brzký návrat do kin chystá více lidí než do divadla a na koncerty
  Přestože kino chybělo návštěvníkům po čas omezujících opatření vlády kvůli koronaviru o něco méně než například koncerty nebo divadla, plánuje jejich návštěvu nejvyšší podíl respondentů. S polovinou Čechů, jež se chystá v nejbližší době zajít na promítání filmu, kina pohodlně předčí právě koncerty a divadla. Pořadatelé koncertů a divadla to budou mít s návratem do normálního stavu možná o něco těžší, jejich návštěvu plánuje v blízké době přibližně třetina obyvatel.

  „Do jisté míry to odráží stav před vyhlášením omezujících opatření, kdy do kin pravidelně docházelo více lidí než na koncerty či do divadla. Promítání filmů v kinech přitom nemuselo lidem tolik scházet díky možnostem, jaké nabízí dnešní technologie a internet v televizích,“ vysvětluje analytik agentury STEM/MARK David Frič.

  Rozdíly v návratu na oblíbené kulturní akce jsou patrné i mezi jejich pravidelnými účastníky. Návrat do kin v nejbližší době chystají tři čtvrtiny jejich běžných návštěvníků z dob před koronavirovou pandemií. V případě koncertů a divadel jsou to dvě třetiny dřívějších pravidelných návštěvníků, co se chystají na vystoupení v nejbližší době zajít. Zatímco do kin se v nejbližší době chystají zejména mladší lidé, divadlo chtějí navštívit hlavně ženy, kterým také chybělo více než mužům. Rychlejší návrat do divadel avizují také Pražané.

  Demonstrace by se neměly konat minimálně do konce prázdnin
  Naprostá většina dotázaných si v tuto chvíli ještě neumí představit pořádání klasických sportovních utkání, demonstrací a hudebních festivalů. 6 z 10 Čechů by demonstrace nepovolilo dokonce přes celé prázdniny. Mezi respondenty nad 44 let je to dokonce 7 z 10. Více lidí by bylo ochotno povolit hudební festivaly, u kterých jsou obyvatelé rozděleni přibližně na dvě poloviny. Sportovní utkání si během prázdnin dovedou představit dvě třetiny lidí.

  Mladší lidé ve věku 15–29 let jsou v tomto směru benevolentnější a masové akce obecně by do prázdnin povolil větší podíl z nich. Sami by se pak častěji zúčastnili zejména hudebních festivalů.
  Celkově by se festivalů zúčastnilo toto léto přes 40 % respondentů (přibližně stejný podíl lidí, kteří by je povolili), stejně tak sportovních utkání. Na demonstraci by šlo pouze 18 % dotázaných, přičemž toto číslo navyšují hlavně lidé z velkých měst nad 100 000 obyvatel, zejména z Prahy.

  Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 511 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 15 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 26. a 31. květnem 2020.

  #koronavirus


  Podobné články na ADAM.cz:
  http://www.adam.cz/clanek-2020040096-cesi-uz-chteji-cestovat-zatim-ale-ne-do-zahranici.html

  http://www.adam.cz/clanek-2020030070-stem-mark-national-pandemic-alarm-aktualni-postoje-a-nalady-v-pandemii-koronaviru-aktualizovano-21-4.html

  http://www.adam.cz/clanek-2020030070-stem-mark-national-pandemic-alarm-aktualni-postoje-a-nalady-v-pandemii-koronaviru-aktualizovano-21-4.html