Zastavení starých exekucí a nastavení spravedlivějšího systému vymáhání exekucí nových.

  To jsou jedny z bodů, které po poslancích požadují podnikatelé, analytici i dluhoví experti. Česko podle nich stojí na křižovatce. “Přijetí novely exekučního řádu a několika klíčových pozměňovacích návrhů je příležitostí, která už se nemusí opakovat. Máme možnost udělat tlustou čáru za exekučním byznysem, který se na přelomu tisíciletí u nás rozmohl,” zní ve výzvě.

  „Vyzýváme politiky a političky, aby v rámci aktuálně projednávané novely exekučního řádu podpořili přijetí tzv. teritoriality exekutorů, zastavení starých nevymahatelných exekucí, zavedení chráněného účtu a změnu výpočtu srážek z příjmu. Tyto legislativní změny zásadně přispějí k řešení temné exekuční minulosti, která dopadá nejen na životy jednotlivců potýkajících se s dluhy, ale na socioekonomickou situaci celé společnosti,“ uvádí se v textu prohlášení, pod které se za jediný den podepsalo na dvacet organizací zabývajících se sociální problematikou. Signatáři oceňují, že se tématem vláda i opozice zabývají, upozorňují ovšem na riziko rozdrobení novely na dílčí a kompromisní úpravy.

  Podle odborníků, kteří se pod výzvu podepsali, současný systém problémy spíše násobí, než aby umožňoval jejich řešení. „Požadované změny jsou klíčové pro řešení situace stovek tisíc lidí, kteří se u nás potýkají s exekucemi z minulosti. Setkáváme se se stále stejnými příběhy násobení a prohlubování dluhových pastí,“ říká Lucie Trlifajová z Centra pro sociální otázky – SPOT, které výzvu iniciovalo. Podle Lucie Trlifajové je v těchto podmínkách sociální práce s touto skupinou lidí sisyfovskou prací. „Při vší snaze situaci řešit, vás systémové nastavení táhne zpět,“ dodává. Po nástupu do legální práce totiž většině dlužníků v exekuci nezbývá příjem na pokrytí základních životních potřeb.

  Většina opatření, k jejichž podpoře a přijetí prohlášení politiky vyzývá, jsou součástí pozměňovacích návrhů novely exekučního řádu. Tu má příští týden projednávat Ústavně-právní výbor. Pokud ji výbor podpoří, bude o nich jednat v rámci druhého čtení Poslanecká sněmovna. Poslanci by projednání návrhů chtěli podle dosavadních informací stihnout do začátku prázdnin. Podle odborníků se však dá očekávat, že někteří poslanci budou chtít projednání pozdržet. To by mohlo znamenat, že by se novelizace exekučního řádu během tohoto volebního období už nestihla. A to i navzdory doporučení sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení..

  „Pro schválení teritoriality bude klíčový postoj premiéra Andreje Babiše. Zatímco klub ANO se nyní staví k čisté teritorialitě rezervovaně, premiér v minulosti teritorialitu podpořil. Ta by měla do budoucna významně snížit zejména zátěž zaměstnavatelů, odstranit ekonomickou závislost exekutorů na věřitelích, zlevnit a zefektivnit exekuční řízení a vytvořit podmínky pro setrvání lidí s exekucemi v legálním zaměstnání,“ přibližuje Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Proti teritorialitě se však staví druhý muž ANO, Jaroslav Faltýnek, který je spjat s největšími exekutorskými úřady. Jsou to právě tyto úřady, které nejvíce těží ze současného nastavení exekučního vymáhání. Odborníci dále upozorňují na přetrvávající střet zájmů, kdy exekutor využívá pravomoci veřejné moci ve svůj komerční prospěch.

  Tři čtvrtiny ze současných 4,5 milionů běžících exekucí vznikly v období, kdy prakticky neexistovala regulace nebankovních půjček a advokátní odměny za vymáhání byly neadekvátně vysoké. „Přestože nejproblematičtější praktiky jsou již výrazně omezeny, vysoké, mnohdy nesplatitelné částky, do kterých v tomto období dluhy narostly, lidem zůstávají dodnes,“ uzavírá Lucie Trlifajová.

  Celý text prohlášení je lze nalézt ZDE


  Signatáři výzvy k 3. 6. 2020
  Asociace občanských poraden, Centrum pro společenské otázky – SPOT, Český helsinský výbor, Ekumenická akademie, Evropská síť proti chudobě ČR, Charita ČR, Institut prevence a řešení předlužení, Institut pro restorativní justici, Institut pro sociální inkluzi, IQ Roma Servis, Mezinárodní vězeňské společenství, Naše Café, Otevřená společnost, Platforma pro sociální bydlení, Rada seniorů ČR, REMEDIUM Praha, RUBIKON Centrum, Rytmus, Šance PRO, VOLONTÉ CZECH.


  Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019.
  Více na www.institut-predluzeni.cz.


   

  Autoři