Na MŠMT se sešli zástupci organizací, které jsou držitelem titulu Uznaná organizace. Pro organizace to byla první příležitost se potkat s novou ředitelkou odboru Klárou Bezděkovou.

  Ředitelka odboru pro mládež MŠMT Klára Bezděková (foto Aleš Sedláček) Ta nahradila dlouholetého ředitele odboru pro mládež Michala Urbana, který po reorganizaci koncem roku 2019 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odešel.

  Začátek jednání 10. června 2020 byl věnovaný změnám v rozpočtech dotačních projektů, ke kterým bude muset v mnoha případech docházet kvůli epidemiologické situaci a přizpůsobení činnosti novým požadavkům.
  Platnost titulu se rozhodnutím vedení MŠMT prodlužuje o jeden rok. V tomto roce bude odbor pracovat na vyhlášení nové výzvy.

  Uznané organizace dětí a mládeže se sešly na MŠMT (foto Aleš Sedláček) MŠMT i nadále plánuje mít vyčleněnou část dotačního programu právě pro uznané organizace. To se osvědčilo. Nedochází k nechtěné konkurenci, kdy se například organizace s lokální nebo krajskou působností obávají, že jim velké celorepublikové organizace dotace vyčerpají.

  Hodnocení po segmentech je přehlednější i pro členy hodnotící komise.

  Uznané organizace dětí a mládeže se sešly na MŠMT (foto Aleš Sedláček) Dalším tématem je organizace vzdělávacích dnů. Jedná se o podporu vzdělávání dětí, které například nemohly nastoupit do školy.
  Vzdělávací den je jednodenní program, kde je povinnost se zaměřit na vzdělávací aktivity v rozsahu 4 hodiny. Preferovaná doba pořádání jsou letní prázdniny, tak, aby účastníci byli lépe připraveni na pravidelnou školní docházku, která je od září čeká.
  Pracovníci MŠMT v debatě několikráte vyzvedli, že jsou potěšeni tím, jak organizace reagovaly na nastalou situaci a pomáhaly dětem, rodičům, seniorům, obcím, kde působí.

  Aleš Sedláček

  Aktuální seznam organizací, které jsou držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží:

  Asociace středoškolských klubů
  Asociace turistických oddílů mládeže
  Česká tábornická unie
  Český rybářský svaz
  Český svaz ochránců přírody
  Duha
  Hnutí Brontosaurus
  Hudební mládež
  Junák – český skaut, z. s.
  Klub Pathfinder
  Liga lesní moudrosti, z. s.
  Mladí ochránci přírody, z.s.
  Občanské sdružení KADET
  Pionýr, z. s.
  Salesiánské hnutí mládeže
  Salesiánské kluby mládeže
  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  YMCA v České republice

  Autor