Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty vztahující se k aktuálnímu evropskému roku (v příslušných případech),
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

  Cena evropského občana je udělována jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím.

  V předchozích ročnících mohli projekty nominovat pouze europoslanci, letos se nově o Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

  Vzhledem k letošní výjimečné situaci je možné nominovat také projekty zaměřené na boj s koronavirem.

  Pokud o nějakém projektu, který by si tuto cenu zasloužil, víte, můžete ho nominovat zde. Lhůta pro podání přihlášek/nominací běží do konce června.

  Více informací najdete na webových stránkáchhttps://europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/cena-evropského-občana-uzávěrka-pro-podání-přihlášek-nominací-prodloužena-do-30-června
  či na sociálních sítích https://www.facebook.com/evropskyparlament/photos/a.360277960809/10156917326325810/?type=3&theater


  Laureáti Ceny evropského občana z ČR

  . • Ocenění za rok 2018 získali dva nominovaní z České republiky: nezisková organizace Post Bellum a Pražský studentský summit.

  • Ocenění za rok 2017 získali dva nominovaní z České republiky: Charita ČR a mobilní HOSPIC Strom života.

  • Ocenění za rok 2016 získali dva nominovaní z České republiky: zakladatelka projektu Czechitas paní Dita Přikrylová a humanitární organizace ADRA CZ.

  • Ocenění za rok 2015 získali dva nominovaní z České republiky: Člověk v tísni a Marek Hrubec.

  • Ocenění za rok 2014 získali dva nominovaní z České republiky: Nadace Naše dítě a Evropský parlament mládeže v České republice.


  Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

  https://europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/

  Cena evropského občana 2020 - nominujte do 30. června!