V sobotu 23. května v Rakovníku odhalila Arnika pamětní ceduli připomínající vítězství památné aleje u Rakovnického potoka v anketě Alej roku 2019.

  Prvenství v devátém ročníku ankety zamířila do Středočeského kraje. Historická alej, kterou tvoří lípy, jilmy a javory, si získala přízeň 731 hlasujících.

  Během slavnostního odpoledne proběhlo setkání kvůli dosavadním opatřením proti šíření koronaviru v menší formě, než jsme původně zamýšleli. Přesto nám nic nebránilo, abychom výhercům loňského ročníku předali zasloužené ceny.

  Patronka ankety spisovatelka Marie Holečková také pohovořila o krásách alejí a památných stromech. Autor vítězné nominace Jan Mudra za účasti zástupců města pomohl odhalit pamětní desku, aby pak stromořadí požehnal rakovnický kněz Vojtěch Novák.

  Slavnostní odpoledne v Hudebním pavilonu tradičně hudebním překvapením zakončily patronky Sestry Havelkovy a přestřižením pásky otevřely nový ročník.

  Celý článek, video a fotogalerie ze slavnosti
  https://arnika.org/k-pamatne-aleji-u-rakovnickeho-potoka-pribyla-pametni-deska-za-vitestvi-v-aleji-roku-2019

  „V devátém ročníku soutěžilo rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas poslalo více než 7,5 tisíce lidí. Jsme nadšeni, že rok od roku počet nominovaných alejí stoupá. Je vidět, že lidé mají o aleje zájem a na krásná zákoutí naší krajiny jsou patřičně hrdí,” říká Karolina Kostićová z Arniky.

  Alej u Rakovnického potoka tvoří 540 stromů a s délkou 3,7 km je nejdelší alejí památných stromů v České republice. Vysázená byla začátkem 20. století za účelem zpevnění břehů potoka a ochraně před ničivými povodněmi. Pro Rakovník je významným přírodním prvkem a historickou památkou, proto ji městský úřad v roce 2003 vyhlásil památnou alejí.

  Věděli jste, že památná alej u Rakovnického potoka je nejdelší alejí v České republice?

  Více o památné aleji u Rakovnického potoka:
  https://www.alejroku.cz/2019/pamatna-alej-u-rakovnickeho-potoka

  Celkové pořadí hlasování
  https://alejroku.cz/vysledky-hlasovani

  Sestry Havelkovy na slavnosti Alej roku 2019 v Rakovníku: