Výzva NA PŘÍRODU NEKAŠLU dospěla do konce. Téměř stovka lidí ukázala, že jim stav krajiny a prostředí, ve kterém žijí, není lhostejný. Soutěžící dle série návodů na webu výzvy vysázeli keře a stromy.

  Na přírodu nekašlu - z výzvy Hnutí Brontosaurus pro všechny, kteří i za současné situace přispěli k její ochraně Postavili pítka pro ptáky, domky pro hmyz či ježky, vysadili motýlí záhony a mnoho dalšího. Společně jsme ukázali, že na přírodu nekašleme!

  Hnutí Brontosaurus výzvou reagovalo na situaci, která v poslední době láká a stále více lidí do přírody. Lesy i krajina se stávají pro člověka významným prostorem pro odpočinek i nabrání sil. Cílem výzvy bylo, aby si lidé uvědomili nejen hodnoty, které příroda přináší, ale také potřebu chovat se k ní s respektem a aktivně ji chránit.

  Lidé prostřednictvím hashtagu #naprirodunekaslu sdíleli na sociálních sítích fotky toho, co pro přírodu vykonali, aby inspirovali ostatní. Zároveň se označením své fotky hashtagem jednoduše přihlásili do soutěže o tematické ceny.

  „Máme obrovskou radost z tolika fotek, kde lidé pro přírodu ve svém okolí sami něco dělají a poté to s námi sdílejí,“ popisuje dopad výzvy Adam Schejbal, koordinátor programu Akce příroda. „Velmi mile nás překvapila paní, která společně s rodinou vykonala celkem třináct aktivit pro přírodu z návodů na webu výzvy. A dle svých slov má v plánu ještě mnoho dalších,“ dodává Schejbal.

  Věříme, že se nám podařilo lidem! ukázat, že v ochraně přírody a péči o ni nejsme bezmocní. „Bylo by však dobré, aby si lidé právě skrze drobnou péči uvědomovali, že v ochraně životního prostředí je potřeba větších systémových opatření, která by veřejnost měla podporovat. Ať už při řešení sucha, klimatických změn, devastaci krajiny či úbytku biodiverzity,“ podotýká Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus.

  Na přírodu nekašlu - z výzvy Hnutí Brontosaurus pro všechny, kteří i za současné situace přispěli k její ochraně Prostřednictvím výzvy NA PŘÍRODU NEKAŠLU vede Hnutí Brontosaurus zejména mladé lidi k blízkému kontaktu s přírodou a dobrovolnické práci pro životní prostředí. „Chtěli jsme takto kompenzovat zrušení plánovaných jarních akcí, na kterých pomáháme potřebným přírodním lokalitám,“ říká Adam Schejbal. Nyní již akce opět probíhají. Můžete si vybrat z desítek možností na www.brontosaurus.cz a přihlásit se na ně. „Těšíme se, že se společně setkáme třeba při kosení orchidejových luk, výsadbě a údržbě alejí či péči o handicapovaná zvířata,“ vyzývá k akci Schejbal.

  http://naprirodunekaslu.cz/

  http://www.brontosaurus.cz