Obnova ekonomiky má zajistit žitelnou budoucnost, nikoliv dál prohlubovat ekologický dluh vůči našim dětem.

  Globální síť rodičů Parents for Future (Rodiče za budoucnost), jejíž vznik inspirovalo hnutí středoškoláků Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), pořádající pravidelné páteční stávky za klima, poslala otevřený dopis vedoucím představitelům Evropské rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. Žádají v něm, aby plánované veřejné investice do obnovy ekonomiky po koronavirové krizi byly spjaty s prováděním odvážných a rozhodných kroků na cestě k ekologické a klimaticky neutrální ekonomice. Poukazují přitom na důležitou roli orgánů Evropské unie v nastavování trendů na světovém trhu, ale také na jejich morální povinnost vůči mladé generaci, jejíž budoucnost je vlivem antropogenní změny klimatu velmi nejistá a ohrožená.

  Součástí sítě jsou i české spolky Rodiče za klima Liberec, Parents for Future Česká republika, a Extinction Rebellion rodiče a přátelé. Uskupení jsou založena na podpoře požadavků mládeže zapojené do klimatického hnutí, s níž sdílejí obavy z hrozeb souvisejících s destabilizací klimatického systému a úbytkem biodiverzity způsobených neudržitelným fungováním naší civilizace.

  V dopise určeném předsednictvu evropských orgánů rodičovské spolky poukazují na nebezpečnou křehkost globálních sociálně-ekonomických systémů, které aktuálně odhalila koronavirová pandemie a apelují na mezigenerační spravedlnost. Mezinárodní politika by se podle nich měla jednomyslně řídit maximálním úsilím o přechod na socioekonomický systém, který bude odolný, udržitelný a nezatíží naše děti ještě větším ekologickým dluhem, který už nyní dosahuje enormních rozměrů. Rodiče spojení v síti Parents for Future v dopise uvádí, že do budoucnosti našich dětí je nutné investovat, nikoliv zatěžovat jejich budoucnost dalšími dluhy a náklady.

  Jedinečnou příležitost pro nové cesty vývoje představuje podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen právě 750 miliard EUR z Fondu obnovy a veškerá další stimulace koordinovaného úsilí. Volení zástupci Evropského parlamentu by proto podle signatářů dopisu měli přijmout takové nástroje finanční obnovy, které budou vycházet z odvážné transformační politiky a nezávislé politické vize orientované na budoucnost. V sázce totiž není již „jen“ kvalita života dnešních dětí, ale život sám. Rozhodnutí přijatá evropskými institucemi mohou určit směr, kterým se lidstvo na této historické křižovatce bude nadále ubírat.

  Anna Kšírová z iniciativy Rodiče za klima Liberec řekla: „Když se dívám na svoje malé děti, a dám si dohromady předpovědi vědců, je mi těžko. Přemýšlím, co budou jíst, co budou pít, jaká bude krajina, ve které budou žít. Jestli v potocích, kde se dnes koupou, poteče voda, když už teď vidím, jak jí ubývá? Jako lékařka také přemýšlím, jaké bude jejich zdraví, jaké bude zdraví lidí obecně? Jak zvládneme nové výzvy – vlny veder, přicházející infekční nemoci? Proto chci, aby Evropská unie udělala všechno pro to, aby byl tento obří balík peněz použit opravdu pro budoucnost. Aby nesloužil drancování přírody, ale její obnově.“

  Lucie Křivohlavá z Parents for future Česká republika řekla: „Jako lékařka ve své práci vycházím z výsledků doporučení odborníků, řídíme se jejich studiemi a závěry. Vědci z oboru klimatologie a další experti nám říkají, že je třeba jednat, přestat pálit fosilní paliva a začít dělat vše pro to, aby teplota na planetě nekontrolovatelně nestoupala. Vzestup teploty podle zprávy EASAC (evropských vědeckých akademií) může v budoucnu donutit stovky milionů lidí k opuštění svých domovů. Do Evropy se mohou dostat nové infekčních choroby, jako je např. horečka dengue. Ve vypjaté situaci může být závažně ohrožena demokracie a dodržování lidských právy. Takovou budoucnost pro svoje děti nechci. Chci pro ně města plná stromů a zeleně, kde najdou stín v horkém dni, chci pro ně dostatek vody a jídla, které nebude kontaminované těžkými kovy, a chemikáliemi a chci pro ně čistý vzduch. A domnívám se, že většina lidí na světě chce totéž. Nemáme jinou možnost, než změnit svůj životní styl a investovat do nových technologií a řešení, aby pěkně mohlo být i zítra.“

  Iva Michaliková z Extinction Rebellion rodiče a přátelé řekla: „Snahy systémově se postavit environmentální krizi se na evropské a světové úrovni počítají již na desetiletí. Probíhající koronavirová a návazná ekonomická krize umožnily naší společnosti nahlédnout na vlastní limity, a je naprosto zásadní využít stávající situace jako impulsu pro odvážnou a bezprecedentní transformaci ekonomiky i lidských hodnot, která je klíčová k tomu, aby se Evropa dokázala vyrovnat se vzrůstajícími riziky, jež v dalších dekádách klimatická krize přinese.“

  Michaela Pixová z Klimatické koalice řekla: „Mobilizace rodičů po celém světě poukazuje na propastné rozdíly v lidské představivosti a schopnosti uvažovat v dlouhodobých horizontech. Zatímco politici a korporace často hledí jen na okamžitý zisk, lidé, jimž záleží na jejich dětech, uvažují v úplně jiných perspektivách a zásadní je pro ně především ochrana života a dlouhodobá udržitelnost. Politické a ekonomické elity musí změnit svůj přístup a přestat podkopávat schopnost planety podporovat život lidstva, jinak brzy pozbydou veškerou svou legitimitu.“


  Otevřený dopis zmíněný v článku naleznete v originálním znění ZDE a v češtině ZDE.


   

  Autor