Stejně jako v předchozích letech skauti i letos pořádají přes tisíc táborů pro více než třicet tisíc kluků a holek. Junák – český skaut je největším pořadatelem letních táborů v Česku.

  „Ani v letošním roce, poznamenaném koronavirovou krizí a nejistotou, zda vůbec bude možné letní tábory pořádat, nečekáme výrazné změny v počtu táborů, jejich délce nebo počtu tábořících skautů a skautek,” uvádí skautská tisková mluvčí Barbora Trojak.

  Skautských oddílů, jejichž prázdniny proběhnou jinak, než v předchozích letech, je menšina. Některé z nich se rozhodly tábor zkrátit, další zvolily jinou formu tábora (například příměstský) a pouze minimum oddílů tábor letos nepořádá vůbec.

  Skautské tábory:
  – jsou určené primárně pro členy skautských oddílů – děti se mezi sebou i s vedoucími dobře znají z celoroční skautské činnosti.
  – Výjimkou jsou příměstské tábory, které některé skautské oddíly pořádají ve své obci.
  – probíhají bez elektřiny, v přírodě, v lese nebo na louce, kde kluci a holky spí v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee-pee
  – trvají nejčastěji 14 dní, některé oddíly ale táboří i tři týdny nebo na klasický tábor navážou táborem putovním – průměrně stojí mezi 1000 až 1 200 Kč za týden.
  Výjimečná cenová dostupnost je dána zejména tím, že jde o tábory nekomerční.
  – o přípravu a chod táborů se starají tisíce skautských vedoucích, kteří s dětmi pracují jako dobrovolníci a dobrovolnice – pouze za dobrý pocit.

  Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje s dětskou fantazií. Díky intenzivnímu programu, který kombinuje hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.

  Tábo je radost z pohybu (foto Petr Foltýn, Otrokovice) Kromě toho se holky a kluci učí novým dovednostem a starají se sami o sebe, o druhé i o samotný chod tábora. Zatápí v kamnech, sbírají chrastí a řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu: děti a mladé lidi vede k samostatnosti, přebírání odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Pomocí skautské výchovné metody si osvojují důležité kompetence, díky nimž se v životě neztratí.

  Vzhledem k epidemiologické situaci bude letos fungování táborů poněkud složitější, část činností, které běžně zvládají samy, je totiž dětem zapovězená. Půjde například o mytí kuchyňského nádobí nebo přípravu většiny jídla: tuto práci budou muset kvůli hygienickým pravidlům zastat dospívající a dospělí dobrovolníci, a pro táborové týmy tak bude provoz náročnější.

  https://www.skaut.cz/letosni-skautske-tabory-bajecne-jako-vzdy-narocnejsi-nez-obvykle/

  Junák – český skaut