Možná, že někteří se s ohledem na události minulých měsíců zdráhají nazvat tento čas prázdninami.

  Vždyť vlastně děti od března do školy zavítaly opravdu jen sporadicky, takže – jaké pak prázdniny? Ale snad právě proto je dobře, že návrat k předpokládatelným a tradičně řazeným událostem roku začíná právě těmi prázdninami. Potřebujeme si prostě od vší unavující improvizovanosti a nečekaných změn odpočinout.

  Děti z dětských domovů, o něž se stará Letní dům, vyrazí na pobyty v druhé půli července a začátkem srpna (foto Letní dům)Děti z dětských domovů, o něž se stará Letní dům, vyrazí na pobyty v druhé půli července a začátkem srpna. Přejme tedy „našim dětem“ pohodově prožitý čas naplněný radostí se spoustou zážitků. Nu, a pracovníkům služby Kousek domova, stejně jako dobrovolníkům Letního domu, přidejme ještě přání dostatku sil a pevných nervů. Pobyty s dětmi, jak jistě mnozí z nás vědí, pro ně bývají sice radostí, ale propojenou se spoustou starání a někdy vysilujícího pečování.

  Děti z dětských domovů, o něž se stará Letní dům, vyrazí na pobyty v druhé půli července a začátkem srpna (foto Letní dům)Totéž platí i o pracovnicích Letního domu ve službě Doma v rodině, stejně jako o pracovnících doprovázející pěstouny. Z rodin, o něž pečují, starosti nemizejí ani o prázdninách. Ba co víc, někdy právě prázdninový čas je kumuluje. I jim přejme hodně sil a taky dostatek času k odpočinku.

  Závěrem mi dovolte, abych popřál krásný prázdninový čas i Vám, příznivcům a podporovatelům Letního domu. Ať je pro Vás dobou načerpání nových sil s krásnými, a proto nezapomenutelnými zážitky.


  Letní dům, z. ú.
  Logo organizace Letní dům, z.ú.Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

  Bankovní účet 1931237369/0800
  Účet veřejné sbírky 406406406/0300