Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a pozemkové spolky, které ČSOP koordinuje, nabízejí i toto léto všem zájemcům o pomoc přírodě smysluplnou práci.

    Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, často botanicky a entomologicky cenným loukám, a při tom se potkat s dalšími podobně naladěnými lidmi... (foto ČSOP)Až do poloviny září uvítáme dobrovolníky na řadě terénních akcí. Uskuteční se vesměs na východě republiky – od Orlických hor po Bílé Karpaty. Průběžně doplňovaný seznam akcí a kontakty na organizátory naleznete na www.csop.cz.

    Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, často botanicky a entomologicky cenným loukám, a při tom se potkat s dalšími podobně naladěnými lidmi... (foto ČSOP)Říká se jim různě. Víkend pro přírodu, managementový tábor, ochranářský tábor… Podstata je však vždy podobná. Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, nejčastěji botanicky a entomologicky cenným loukám, a při tom se potkat s dalšími lidmi, podobně naladěnými. Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, často botanicky a entomologicky cenným loukám, a při tom se potkat s dalšími podobně naladěnými lidmi... (foto ČSOP)Oživit ta stará a uzavřít nová přátelství a dozvědět se i něco nového zajímavého o přírodě a její ochraně.
    Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, často botanicky a entomologicky cenným loukám, a při tom se potkat s dalšími podobně naladěnými lidmi... (foto ČSOP)Po domluvě s organizátory většinou není nutné účastnit se celé akce, přijet lze pomoci třeba i jen na jeden či dva dny.

    Akce pořádají pozemkové spolky – neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. ČSOP - logoToto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více než šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody a finančně Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na pozemkovespolky.csop.cz