V pondělí 7. září se na Ministerstvu školství, mládeže a zbytků tělovýchovy konala schůzka vedení tohoto úřadu se zástupci spolků.

  Schůzka na Ministerstvu školství se zástupci spolků (7. září 2020)Schůzka na Ministerstvu školství se zástupci spolků (Karel Kovář a Jindřich Fryč, MŠMT, 7. září 2020) Náměstek ministra Karel Kovář a státní tajemník Jindřich Fryč spolu s kolegy z odborů a oddělení, jichž se činnost spolků nějak dotýká, vyložili Aleši Sedláčkovi, Martinu Bělohlávkovi, Tomáši Novotnému, Ondřeji Šejtkovi a člence představenstva národní rady Vendule Nejedlé svou představu spolupráce a komunikace centrálního úřadu se spolky v oblasti financování, metodiky či investičních akcí. Pan náměstek anoncoval, že by letošní objem prostředků určených pro naši oblast měl zůstat zachován i v roce příštím, stejně tak programy, ve kterých jsou prostředky rozdělovány. K. Kovář nevyloučil mírný posun termínů vyhlášení a odevzdání grantů v oblasti neinvestičních akcí.

  Schůzka na Ministerstvu školství se zástupci spolků (7. září 2020)Schůzka na Ministerstvu školství se zástupci spolků (Aleš Sedláček, ČRDM, 7. září 2020) Šéf České rady dětí a mládeže požádal vedení resortu, aby pro rok 21 zachovalo dosavadní strukturu dotačního programu, tedy umožnilo malým (místním) spolkům vstoupit se svými projekty do dotačních výzev, jakkoliv je to pro ministerstvo administrativně zatěžující. Argument nejistoty stran financování od obcí a krajů v současné coronavirové situaci (a také vzhledem ke krajským volbám) pan náměstek přijal.

  Přítomní se na schůzce dotkli otázek komunikace, přenosu informací, stability programů či výhledu ve státní strategii vůči mládeži v nejbližších dvou letech.

  Schůzka se konala z iniciativy spolků. Připomeňme, že odbor mládeže byl zkraje roku po přechodu sportu pod samostatnou agenturu zrušen, nově funguje oddělení pro mládež.

  Tomáš Novotný

  Autor