Česká rada dětí a mládeže reaguje na avizované omezování volnočasových aktivit. Předseda ČRDM Aleš Sedláček odeslal dnes, 30. září 2020, ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi dopis s následujícím textem:

  Dopis České rady dětí a mládeže ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi kvůli omezování volnočasových aktivit (30. 9. 2020)

  „Vážený pane ministře,
  obracím se na Vás jménem České rady dětí a mládeže, která zastřešuje na 100 organizací pracujících s dětmi a mladými lidmi, kterých je více než 220 tisíc. Reaguji na Vaše sdělení v médiích o plánovaném omezování právě volnočasových aktivit. Naše oddíly, družiny, kluby fungují většinou v počtu okolo 20 osob. Naši činnost jsme od září zaměřili na aktivity venku. Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni bez problému zajistit základní hygienická opatření.“

  Zeptali jsme se několika vedoucích dětských oddílů, jak zajišťují činnost venku.
  Vedoucí Eva z Ligy lesní moudrosti říká: „Scházíme se na schůzky u klubovny, děti si tam odloží batůžky a umyjí si ruce, pak jdeme ven hrát hry. O víkendech jezdíme do přírody – na výpravách v lese nám nákaza snad nehrozí a všichni se ven moc těšíme.“
  Vojta ze skautského oddílu popisuje činnost svého oddílu takto: „Zahajovací schůzku jsme měli v parku, ale protože jsme vodáci, tak zatím využíváme relativně dobré počasí a schůzky máme dvakrát týdně v loděnici. Část dětí vyzvedáváme v centru města, starší děti už jezdí městskou dopravou k loděnici samy. Vytáhneme lodě a jdeme na celou schůzku pádlovat na řeku. Až bude zima, máme další plány, jak schůzky přečkat venku. Čekají nás tradiční akce, jako závody do schodů, pátrací hry po městě, a třeba konečně letos v zimě napadne sníh…“
  A co hygiena?
  Jedna z her s dodržováním dostatečných rozestupů: „Přenášení koronaviru do laboratoře“„Dodržujeme pravidla 3R (ruce-roušky-rozestupy, pozn. red.). V hromadné dopravě jezdíme v rouškách, ale venku, v parku a při pohybových hrách je zatím můžeme sundat. Máme roušky a dezinfekci na ruce mezi povinným vybavením každého člena oddílu, vedle uzlovačky, šátku na hry a notýsku s tužkou. Na začátku schůzky si každý z nás vydezinfikuje ruce, pak teprve se pozdravíme. Ale pokud se zpřísní pravidla, dáme si na zahájení nástup s většími rozestupy, nebo vymyslíme jiný způsob pozdravu,“ dodává vedoucí vodních skautů Kateřina.
  Většina vedoucích vymýšlí způsoby, jak základní pravidla dodržovat i při hrách a dalších činnostech v oddílech. Mytí rukou nebo dezinfekce a roušky už jsou samozřejmost.
  Současná situace nahrává třeba rozvoji družinové činnosti – družiny jsou menší organizační celky než oddíl, obvykle mají čtyři až deset členů a běžné oddíly mívají dvě až šest takových družin, které se mohou scházet k činnosti samostatně.

  V dopise ministrovi se dále píše:
  Naše činnost není řízena školským zákonem, i když vzdělávání ve školách vhodně doplňuje. Výjimky, které by byly stanoveny pro školní a zájmové vzdělávání, (domy dětí a mládeže a střediska volného času) se na nás nevztahují.
  Děkuji, že výše uvedené informace vezmete v potaz.

  S pozdravem
  Ing. Aleš Sedláček
  předseda ČRDM

  K dopisu se spontánně přidávají i další spolky a organizace, které zajišťují mimoškolní volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi, jako například Pavučina, síť středisek ekologické výchovy (www.pavucina-sev.cz) nebo Cestovní kancelář Topinka, s.r.o., která je jedním z největších organizátorů dětských letních (nejen) táborů v ČR (www.Tabory.cz).

  Dopis v pdf je možno si stáhnout ZDE