Nadace Pangea je vydavatelem časopisu Gymnasion. Je to periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky.

  Časopis Gymnasion vydává nadace Pangea Od svého vzniku v roce 2004 prošel časopis několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů.

  Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

  Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému zájemci, ochotnému spolupodílet se na jeho obsahu, stejně jako na praktickém šíření tohoto perspektivního pedagogického odvětví. Zájemci mohou přímo kontaktovat garanty jednotlivých rubrik.

  Momentálně redakční rada, v čele s šéfredaktorkou Petrou Drahanskou, usilovně pracuje na dokončení nového čísla, které vyjde v polovině listopadu. Bude možné jej objednat přes naše internetové stránky, v tištěné i elektronické podobě.

  Kontakty:
  Šéfredaktor: Petra Drahanská; casopis@gymnasion.org
  Distribuce: Olga Korčáková; casopis.gymnasion@seznam.cz

  https://gymnasion.org