Dne 14. 10. 2020 se předseda ČRDM Aleš Sedláček na hodinu, prostřednictvím online přenosu, potkal s premiérem Andrejem Babišem a státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou.

  Jak hodnotí toto jednání?

  „Tématem schůzky, kterou zorganizoval ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a na kterou přizval i zástupce dalších NNO z oblasti sociální, bylo rozdělení peněz v budoucích operačních programech v ČR. Do České republiky ‚přiteče‘ o něco méně peněz než v současném období. To je věc, se kterou jsme počítali. Co nás ale překvapuje, je snaha Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přesunout část peněz původně plánovaných pro operační programy MPSV a MŠMT směrem k programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který má pod sebou MMR. Naší snahou nebylo přesvědčit premiéra, že stavět dálnice nebo nemocnice je špatně. Snažili jsme se z praxe popsat, jak veliká šíře aktivit je dnes z prostředků EU hrazená a jak moc se to státu vrací. A jak málo plánovaný přesun přinese infrastrukturní výstavbě a jak moc chybějící prostředky uškodí ve vzdělávání a sociální oblasti.

  U nás se jedná o peníze na vzdělávání vedoucích, přípravu a zkoušení nových metod a programů pro děti. Peníze od státu stagnují v naší oblasti již mnoho let. MŠMT při naší snaze o navýšení a vyjednávání v Poslanecké sněmovně reagovalo tak, že navýšení tu existuje, jelikož tu je Operační program VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání), kde jsou výzvy na podporu neformálního vzdělávání. Ty se po plánovaném snížení patrně stanou jen zbožným přáním.

  No, ale jelikož se na každé situaci dá najít něco pozitivního, tak bych celou záležitost viděl asi takto:

  • premiér je vůbec ochotný se o věci bavit;
  • k tzv. měkkým projektům je nedůvěřivý a pamatuje si nějaké příklady projektů, které mu přijdou zbytečné (nakonec se ukázalo, že se nejedná o projekty z OP JAK (Jan Amos Komenský), ale OPZ (Operační program Zaměstnanost), tedy z MPSV);
  • premiér zorganizoval další schůzku k tématům, která chce řešit přímo on. Jedná se o pobytová zařízení, poskytující sociální služby a dluhové poradenství, a návaznou legislativu. Zaujala ho i pasáž věnovaná práci s lidmi s trestní minulostí;
  • k dalším tématům se sejdeme s ministryní MMR Klárou Dostálovou a státní tajemnicí Milenou Hrdinkovou. K propojení na místě došlo;
  • výši plánovaného přesunu v neprospěch měkkých projektů plánuje vláda po zasedání konaném 14. 10. 2020 jen poloviční, než tomu bylo při posledním jednání rady pro ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy, tedy v návrhu, který jsme 14. 10. kritizovali);
  • nic není definitivní. Uzavře se to zhruba v dubnu.“

  Související článek: Vláda se chystá lít peníze do betonu a rezignuje na podporu a vzdělávání mladých lidí

  Autor